Werkbezoeken

De kracht van sociaal werk van dichtbij ervaren


Vanuit Sociaal Werk Nederland organiseren we regelmatig werkbezoeken in samenwerking met lidorganisaties in het hele land, voor bewindslieden, topambtenaren en bestuurders van onze strategische partners in het sociaal domein. Zo volgen ze de actuele ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van het sociaal werk op de voet en ervaren ze van nabij wat de kracht en meerwaarde van sociaal werk is. Met speciale aandacht voor innovatieve initiatieven die voor de hele sector van belang zijn.

Een greep uit de recente werkbezoeken:

 • Samen met Utrechtse sociaalwerkorganisaties ontvingen we in juni 2024 leden van de stuurgroep Hervormingsagenda Jeugd in buurtcentrum Sterrenzicht. De stuurgroep werd geinspireerd door de collectieve kracht vanuit jongerenwerk en jeugdzorg die leidt tot groeikansen voor jongeren - zie bericht
 • In mei 2024 vond een werkbezoek plaats in Zwolle in het kader van het WOZO-programma, waarbij de focus lag op preventie en samenwerking in de eerstelijnszorg - zie bericht
 • In december 2023 kwamen vertegenwoordigers vanuit jeugdzorg en veiligheid op bezoek bij De Schoor om in gesprek te gaan over het belang, de waarde en de toekomst van het Almeers jongerenwerk - zie bericht
 • Jongerenwerk als schakel tussen onderwijs, zorg en veiligheid: in Culemborg doen ze het en met indrukwekkende resultaten. Lees meer over dit werkbezoek in november 2023 met onder andere ministeries, VO-raad, de burgemeester en de wethouder welzijn - zie bericht
 • Ambtenaren van VWS en drie Twentse gemeenten voerden aan picknicktafels indringende gesprekken met wijkbewoners en ook de bestuurlijke besognes kwamen op tafel tijdens dit bijzondere werkbezoek in juni 2023, in samenwerking met sociaalwerkorganisaties Avedan, Alifa en Wijkracht - zie bericht
 • In mei 2023 organiseerden we samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) een werkbezoek aan gro-up in Rotterdam. Beleidsmedewerkers van diverse ministeries, VNG en gemeente Rotterdam raakten geïnspireerd door het bijzondere integrale aanbod voor kind en gezin - zie bericht 
 • Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie bezocht in april 2023 sociaalwerkorganisatie Rijnstad in Arnhem en Lingewaard en sprak daar met inwoners over de energietransitie en energiearmoede - zie bericht
 • Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) was in maart 2023 ter gelegenheid van de Week van het Geld bij Farent in 's Hertogenbosch, één van de pilots van project Nooit meer skeer - zie bericht
 • In maart 2023 bezocht Hare Majesteit Koningin Máxima projecten van de Gelijke Kansen Community in ’s-Hertogenbosch. Gemeente, onderwijs- en kinderopvangorganisaties, sport-, cultuur- en sociaal werk (Farent en PowerUp071) werken hier samen aan gelijke kansen voor alle kinderen - zie bericht
 • Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, hoorde in maart 2023 bij sociaalwerkorganisatie Sociom in het Land van Cuijk de verhalen van statushouders en de rol van sociaal werk bij opvang en inburgering - zie bericht
 • Beleidsmakers van diverse ministeries en professionals van o.a. de Gelijke Kansen Alliantie kwamen in maart 2023 naar Zwolle voor het werkbezoek School en Omgeving, georganiseerd i.s.m. de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Travers - zie bericht
 • Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD), legde door heel het land werkbezoeken af bij sociaal raadslieden: "Het is hartverwarmend om te zien met welke passie en toewijding zij zich iedere dag inzetten." - zie bericht 
 • Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) bracht in december 2022 een werkbezoek aan de gemeente Hoeksche Waard, waar hij sprak met sociaal raadslieden van sociaalwerkorganisatie Kwadraad - zie bericht
 • In november 2022 organiseerden we een werkbezoek voor een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een Veghels klooster waar de woonwijk van de toekomst verrijst: LeefGoed. In samenwerking met ONS Welzijn en ContourdeTwern - zie bericht
 • Kamervoorzitter Vera Bergkamp bracht in oktober 2022 een bezoek aan gro-up in Zoetermeer, om te zien en horen wat er speelt in de leefwereld van jongeren en hoe het jongerenwerk daarin een cruciale rol speelt - zie bericht