Nieuwsbericht

Werkbezoek in Zwolle over kansengelijkheid jeugd

20 maart 2023 | 3 minuten lezen

Beleidsmakers van diverse ministeries en professionals van o.a. de Gelijke Kansen Alliantie kwamen op donderdag 16 maart jl. naar Zwolle voor het werkbezoek School en Omgeving. Het werkbezoek werd georganiseerd door Sociaal Werk Nederland, de Brancheorganisatie Kinderopvang en Travers in samenwerking met de Zwolse voorloperscoalitie. Deelnemers uit de coalitie presenteerden hoe landelijk beleid in de praktijk wordt vormgegeven.

Vergroten van kansengelijkheid

Het vergroten van kansengelijkheid is landelijk en ook in Zwolle een heel belangrijk punt. Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, zonder dat het daarbij wordt belemmerd door factoren die het zelf niet kan beïnvloeden. Want hoe kun je naar muziekles wanneer je geen fiets hebt? Hoe kun je leren wanneer je met honger naar school komt? En wie heeft er aandacht voor jouw ontwikkeling in de weekenden en vakanties, wanneer je ouders dit door allerlei zorgen minder goed kunnen doen?

Landelijke voorloperscoalitie
In Zwolle zijn sbo Facet, cbs Het Carillon, obs De Springplank, obs de Toonladder, obs De Oosterenk, Van der Capellen Scholengemeenschap, Stadkamer, Sportservice Zwolle en Travers Welzijn aangewezen om samen één van de landelijke voorloperscoalities te vormen. Ze zetten zich gezamenlijk in om kansengelijkheid te vergroten. Binnen deze coalitie worden al veel mooie projecten vormgegeven. Het landelijk programma School en Omgeving biedt de kans om dit nog beter te doen en het aanbod uit te breiden waar nodig. Naast aanbod richt de coalitie zich op het scheppen van voorwaarden én op de inzet die nodig is om de leefwerelden van kinderen aan elkaar te verbinden. Daarnaast zorgt de coalitie voor warme overdrachten en verbinding tussen thuis, onderwijs, kinderopvang, naschools aanbod, vakantieaanbod etc.

Richt je niet alleen op het kind, maar richt je op het kind en de omgeving

Meerwaarde samenwerking
Op het hoofdkantoor van Travers vertelde bestuurder Wim Bosch over de meerwaarde van de samenwerking tussen de labels van Travers: welzijn, kinderopvang, vrijwilligerswerk en cultuur, en over de ambities voor en van de Zwolse voorlopers coalitie School en Omgeving. Wethouder Michiel van Willigen vulde dit verhaal aan met de ambities van gemeente Zwolle. Na een korte wandeling naar obs de Springplank vertelden betrokken professionals, ouders en een student aan de hand van drie praktijkvoorbeelden - PolitiekidsVVE Platform en Kindertalentenfluisteraar - over de successen en dilemma’s en gingen hierover met de aanwezigen in gesprek. Michiel van Willigen richtte zich tot de aanwezige beleidsambtenaren vanuit de ministeries van ministeries van OCW, SZW, VWS en JenV: “Ik doe een oproep aan de aanwezige ministeries om kansenongelijkheid radicaal en integraal aan te pakken. Geef stimulans aan kinderen die het echt nodig hebben. Richt je niet alleen op het kind, maar richt je op het kind en de omgeving. Zorg voor gezamenlijke doelstellingen.”

Namens Sociaal Werk Nederland waren senior adviseur Ernst Radius en directeur-bestuurder Lex Staal aanwezig. Lex Staal was onder de indruk: “Travers werkt vanuit een glasheldere kind-ouder-wijk visie. Als brede sociaalwerkorganisatie – met sociaal werk, kinderopvang, vrijwilligerswerk én cultuur - laten zij heel goed zien wat de meerwaarde is van samenwerking als je kinderen en jongeren echt de beste kansen wil bieden om op te groeien. Binnen én buiten de school. Met een wethouder die daar vol voor gaat en die iedereen uitdaagt om radicaal integraal te werken, heb je al een grote stap gemaakt. Heel mooi om dit in Zwolle van nabij te ervaren, een voorbeeld dat navolging verdient!”

Sanne, student bij het VVE Platform: “Buiten dat de 1-op-1 aandacht veel doet met het zelfbeeld van het kind, helpt het ook de ouders. Door in gesprek te gaan met de ouders, merk je dat je makkelijker kunt aansluiten bij de behoeftes van de ouders. Zij voelen zich gezien en gehoord.”

Lees ook de berichtgeving van lokale media RTV Focus Zwolle en De Swollenaer.