Nieuwsbericht

“Passie en toewijding sociaal raadslieden hartverwarmend”

24 februari 2023 | 1 minuut lezen

Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD), heeft in de afgelopen maanden op verschillende plekken in het land werkbezoeken afgelegd bij sociaal raadslieden. Vanuit deze werkbezoeken en de gesprekken tussen burgers en sociale raadslieden heeft hij knelpunten opgehaald waar mensen in de praktijk tegenaan lopen. De inspecteur-generaal heeft deze op 21 februari jl. beschreven in een brief aan minister Kaag van Financiën, in afschrift aan de Tweede en Eerste Kamer.

Kort samengevat hebben de knelpunten betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Samenwerking sociaal raadslieden met uitvoeringsorganisaties;
  • Samenwerking tussen overheidsorganisaties;
  • De rol van de Belastingdienst en Toeslagen bij vroegsignalering van schulden;
  • Het niet-gebruik van regelingen en terugvorderingen; en
  • Knellende wetgeving.


Passie en toewijding
Uit de brief blijkt dat de inspecteur-generaal onder de indruk is van het werk van sociaal raadslieden en hun inzet voor mensen in buurten en wijken. Zie onder meer de volgende passage uit de brief: "Ik wil benadrukken hoe indrukwekkend het is om een bezoek te brengen aan sociaal raadslieden in het hele land. Het is hartverwarmend om te zien met welke passie en toewijding zij zich iedere dag inzetten om mensen te helpen die in de problemen zijn gekomen met de overheid. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de problemen die mensen ervaren. Het zou goed zijn om bij de discussie over fiscale rechtshulp lokale hulpverlening zoals de sociaal raadslieden te betrekken. Hun positie kan worden versterkt en verbeterd."

De knelpuntenbrief is tot stand gekomen mede namens André Moerman, voorzitter van de signalencommissie van de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland).

Klik hier voor de brief aan de minister of bezoek deze pagina op de website van de Tweede Kamer.