MKBA

MKBA

Een van de tools uit het dataprogramma is de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Dit is een manier om de effecten van een project of interventie op de welvaart van een grote groep mensen in te schatten. Dit gaat over de financiële effecten, maar ook over “zachtere” factoren als geluk, psychologisch welzijn, zelfredzaamheid en dergelijke.

Er zijn veel methodieken om een MKBA te maken, die methodieken verschillen in aanpak, en soms ook nogal in kwaliteit. Omdat er niet slechts een weg naar Rome is wil Sociaal Werk Nederland haar leden wegwijs maken op dit gebied. Uit de werkgroep kwam het idee om een overzicht te maken van de mogelijkheden van toe te passen MKBA’s op sociaal werk met daarbij een inschatting van de kwaliteit van de betreffende MKBA. In verband met het afwachten van de leerpunten uit de KPI-pilot, de ontwikkeling van het opleidingsprogramma en de nodige verdere studies over MKBA’s staat dit project even on hold.

Links naar relevante interne artikelen: