Project kinderwerk

Project kinderwerk

Kinderwerk, onmisbare schakel in de sterke sociale basis opgroeien

Vanuit het project kinderwerk zijn diverse producten en diensten ontwikkeld die leden kunnen gebruiken om het kinderwerk beter voor het voetlicht te brengen bij lokale en landelijke partners. Onderdeel van het project zijn onder andere een onderzoek, een factsheet, een position paper en een korte film.  

Uit onderzoek blijkt dat kinderwerk helpt om juist de meest kwetsbare kinderen mee te laten doen. Daarom zien veel bestuurders van gemeenten juist het kinderwerk als preventief middel om te zorgen dat jongeren niet in zware jeugdzorg terechtkomen of onder justitieel toezicht komen te staan.

De inzet van kinderwerk vanuit het sociaal werk ondersteunt en begeleidt kinderen buiten schooltijden en naast de buitenschoolse opvang. Juist de kinderen die kwetsbaar zijn en vanuit een achterstandsituatie opgroeien, vinden in het kinderwerk een belangrijke steun en toeverlaat om die grote stap naar het vervolgonderwijs te maken. Kinderwerkers bieden niet alleen ontspanning, maar ook gerichte ondersteuning in nauwe samenwerking met andere zorgpartners en voorkomen daardoor uitval, zwaardere zorg of criminaliteit.

> Download de producten en bekijk de film hieronder