Over Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. Wat doen we? We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Voorwaarden en gezamenlijke belangen
Sociaal Werk Nederland maakt zich hard voor de voorwaarden en gezamenlijke belangen van alle leden. We positioneren de branche aan de landelijke tafels van ministeries, politiek en andere brancheorganisaties die met ons lokaal samenwerken in het sociaal domein. Daarnaast bieden we individuele dienstverlening die alleen toegankelijk is voor leden. Concreter:

  • we behartigen de collectieve belangen van onze leden;
  • we sluiten collectieve overeenkomsten af, zoals de cao
  • we organiseren congressen en bijeenkomsten voor leden
  • we delen, filteren en duiden de actualiteit
  • we ondersteunen leden in hun werkgeversfunctie en hun ondernemerschap
  • we bevorderen kwaliteit vakmanschap en effectiviteit binnen de branche
  • we hebben een aantrekkelijke dienstverlening voor de leden

Platte en flexibele vereniging
Sociaal Werk Nederland is een kleine, platte organisatie met 17 medewerkers. Daardoor kunnen we tijdig en flexibel inspelen op veranderingen. Naast dit basisteam is er afhankelijk van (tijdelijke) projecten en pluspakketten, extra formatie in een flexibele schil. Ons bestuur bestaat uit 8 leden, onze bestuursvoorzitter is Eric van der Burg

Wat doen onze leden
Sociaalwerkorganisaties hebben als doel om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet Jeugd en Passend Onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. Sociaal werk draagt bij aan veerkracht van de bewoners én de gehele samenleving: wat kan wél, wat kan beter. Lees hier meer over sociaal werk. 

-> Lid worden? Lees hier alles over lidmaatschap
-> Zoekt u contact met Sociaal Werk Nederland, dat kan hier

Lid wordenContact