Project online jongerenwerk

Project online jongerenwerk

Online Jongerenwerk is een cruciaal onderdeel van het jongerenwerk

Vanuit het project online jongerenwerk zijn diverse producten en diensten ontwikkeld die leden kunnen gebruiken om het online jongerenwerk beter voor het voetlicht te brengen bij lokale en landelijke partners. Ook kunnen de producten helpen om de dienstverlening verder te verbeteren. Onderdeel van het project zijn onder andere een handreiking, een training en een magazine. 

Uit onderzoek blijkt dat de combinatie online - en offline jongerenwerk bijdraagt aan de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare jongeren. Maar om het maximale uit met name het online jongerenwerk te halen is training én extra formatie nodig. De werkgever moet aan de bak om de noodzaak van het online jongerenwerk tussen de oren van de gemeente te krijgen en om zijn/haar jongerenwerkers te trainen.

Jongeren zitten steeds meer online en lopen daar een vergrootte kans om dader of slachtoffer te worden van online criminaliteit, extremisme, polarisatie en sexting. Online jongerenwerk is een cruciaal onderdeel van het takenpakket van jongerenwerkers geworden. Door de combinatie van online en offline jongerenwerk zijn jongerenwerkers in staat jongeren te signaleren, te begeleiden en te ontmoeten, zowel offline als online. Hierdoor nemen zij een bijzondere positie in binnen het lokale jeugdveld. Het is daarom zaak dat jongerenwerk gefaciliteerd wordt om zowel online als offline te kunnen werken.

> Download de handreiking rechtsboven en bekijk de training en het Jepzine
      > Bekijk de training hier
      > Bekijk het Jepzine hier