Samenwerking Halt en jongerenwerk

Samenwerking Halt en jongerenwerk

#samenbloeien

Vanuit het project #samenbloeien zijn diverse producten en diensten ontwikkeld die leden kunnen gebruiken om de samenwerking tussen het jongerenwerk en Halt te bevorderen. Er zijn drie tools ontwikkeld die ingezet kunnen worden om (kwetsbare) jongeren beter te ondersteunen door het vergroten van veerkracht en weerbaarheid.

Halt-medewerkers, jongerenwerkers en de politie komen allemaal in aanraking met jongeren, ieder vanuit eigen taken, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opvattingen. Om de impact van dat werk te vergroten hebben Halt en Sociaal Werk Nederland meer eenduidigheid gecreëerd in de samenwerking van de betrokken partijen. Samen met politie en zes jongerenwerkorganisaties hebben we activiteiten en producten ontwikkeld die de veerkracht en weerbaarheid van kwetsbare jeugd vergroten.

Producten
Er zijn drie tools ontwikkeld die ingezet kunnen worden om (kwetsbare) jongeren beter te ondersteunen door het vergroten van veerkracht en weerbaarheid. De tools bestaan uit verschillende documenten. 

 • Samenwerkingstool
  Jongerenwerk en Halt werken al op veel plekken in het land samen, maar het is soms nog even zoeken naar de ideale vorm. Daarom hebben Halt-medewerkers en jongerenwerkers samen een tool ontwikkeld die je laat zien op welke thema’s samenwerking meerwaarde kan hebben. Bekijk de documenten samenwerkingstool en de samenwerkingstool: preventieve gesprekken onder downloads.
   
 • Opdracht voor jongeren om jongerenwerk te leren kennen
  De opdracht let’s meet is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die op verschillende leefdomeinen de fout in dreigen te gaan. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, antisociale vrienden, een negatieve of helemaal geen vrijetijdsbesteding, het ontbreken van een sociaal vangnet, schooluitval of weinig toekomstperspectief. Door de opdracht ontdekt de jongere het bestaan van jongerenwerk en waarvoor hij/zij daar terecht kan. Vroegtijdige hulp en ondersteuning door het jongerenwerk kan zorg- en strafescalatie voorkomen. Bekijk de opdracht, bijbehorende notitieblad en een instructie voor professionals onder downloads.
   
 • Voorlichting sexting education
  Sexting is tegenwoordig aan de orde van de dag en kan horen bij de normale seksuele ontwikkeling van de jongeren van nu. Maar het is wel belangrijk dat zij weten wat de spelregels zijn. Het ongevraagd delen van foto’s en filmpjes kan immers dramatische gevolgen hebben. Daarom hebben het jongerenwerk en Halt over dit thema samen een les ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Een les die jongeren ervoor behoedt slachtoffer of juist dader te worden van ongewenste sexting en die hen handvatten geeft om hun online communicatie leuk, veilig en respectvol te houden. Bekijk voor meer informatie de factsheet sexting education onder downloads.

Het project #samenbloeien is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dank aan alle betrokken Halt-medewerkers en jongerenwerkorganisaties. Vragen? Neem contact op met info@halt.nl of info@sociaalwerk.nl