Dataprogramma

Dataprogramma

Het dataprogramma is een project van Sociaal Werk Nederland dat leden gaat helpen om meer datagedreven te werken door het bieden van verschillende tools en een opleidingsprogramma.

Het dataprogramma is ontstaan uit de behoefte van leden om sociaal werk zichtbaarder te maken, een betere dienstverlening te bieden en aan te tonen wat sociaal werk de samenleving oplevert. Leden van Sociaal Werk Nederland helpt het project om de dienstverlening nog effectiever te maken en cliënten nog beter te ondersteunen. Tegelijkertijd maakt het project voor opdrachtgevers, beleidsmakers en gewone Nederlanders zichtbaar wat de impact en succesfactoren zijn van sociaal werk.

Het Dataprogramma bestaat uit drie pijlers:

  • KPI-model speciaal ontwikkeld voor sociaal werk
  • Opleidingsprogramma voor het opdoen van kennis en vaardigheden
  • Overzicht van MKBA’s (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses) toe te passen op sociaal werk

Na verschillende gesprekken met experts uit het veld en bijeenkomsten met leden kwamen deze drie pijlers naar voren. Per pijler is een werkgroep opgericht om de programmatools in co-creatie verder te ontwikkelen. Via het navigatiemenu rechts op deze pagina is meer informatie te vinden over de tools en dit programma.

Aan de hand van sprintreviews en artikelen op de website worden leden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Eerdere sprint reviews zijn hier terug te kijken.