Nieuws

Laatste nieuws

Nieuws |

Maak jongerenwerk weer een brede voorziening

Door het wegbezuinigen van veel jongerencentra in de afgelopen jaren is het jongerenwerk te smal geworden. Zonde, vindt senior adviseur Ernst...

Nieuws |

Basis- en opfristraining sociaal raadslieden start in november 2022

Een goede basis voor startende sociaal raadslieden is belangrijk. Maar ook ervaren raadslieden hebben baat bij het opfrissen van hun kennis. De...

Nieuws |

Video-impressie congres Sociaal werk en armoedebeleid

Op woensdag 15 juni jl. organiseerden Sociaal Werk Nederland en Tintengroep samen het congres ‘Sociaal werk en armoedebeleid: terug naar de...

Nieuws |

Afschaffing EMVI-verplichting: een zucht van verlichting

Met de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 gaat een zucht van verlichting door het sociaal domein, zowel bij gemeenten...

Nieuws |

Praat mee over de Agenda van het Sociaal Werk 2022

De Agenda van het Sociaal Werk 2022: Het belang van vertrouwde gezichten in het sociaal domein

donderdag 6 oktober, Boothstraat...

Nieuws |

Groen licht voor ZonMw stimuleringsprogramma Sociaal werk

Een meerjarig stimuleringsprogramma Sociaal werk, uitgevoerd door ZonMw, gaat binnenkort van start. Dit heeft de directie Maatschappelijke...

Nieuws |

Congres Sociaal Raadslieden 2022: presentaties

Als er iets duidelijk is geworden uit de Toeslagenaffaire, dan is het dat overheden meer oog moeten hebben voor de individuele burger en...

Nieuws |

Handreiking toekomstbestendig coronabeleid

Dorps- en buurthuizen en jongerencentra vervullen een essentiële rol binnen onze samenleving. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten,...

Nieuws |

Vakmanschap versterken door professionele besluitvorming

Op dinsdag 27 september aanstaande organiseren Sociaal Werk Nederland en Movisie een online verdiepingsbijeenkomst over het kwaliteitslabel...

Nieuws |

Opinie Trouw: mag de zorg voor ouderen ook een beetje sociaal?

De vergrijzing zet door en de personeelstekorten in de zorg eisen steeds indringender hun tol. In het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg...

Lid wordenContact