Tijd en kosten

Tijd en kosten

Welke investering vraagt het om het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk te behalen?

Bij certificering kunnen leden kiezen om hun hele organisatie te toetsen of een deel ervan, dit bepaalt de ‘scope’. De scope en de bijbehorende aantal fte’s per jaar zijn bepalend voor de omvang van de toetsing en de tijdsbesteding (kolom 1). Hierin tellen ook stagiaires, ingezette derden en bedrijfskritische vrijwilligers mee.

Tarieven twee Certificerende Instellingen (CI’s)
Sociaal Werk Nederland heeft met twee CI's mantelovereenkomsten gesloten, te weten: LRQA en CIIO. Met deze CI's hebben wij afspraken gemaakt over een gereduceerd tarief voor onze leden, onderstaand zijn deze tarieven weergegeven per Certificerende Instelling (CI).

  • LRQA (voorheen Lloyd's Register):
    • Dagtarief € 1.300 (excl. btw en reiskosten).
    • Feedback zelfevaluatie € 650 (excl. btw en reiskosten). Let op: feedback op de zelfevaluatie is niet opgenomen in het schema, omdat de scope voor deze kosten niet van toepassing is.
  • CIIO:
    • Dagtarief € 1.200 (excl. btw en een reiskostenvergoeding van € 0,45 per km).
    • Feedback zelfevaluatie € 500 tot € 750 (excl. btw en reiskosten), afhankelijk van de begeleiding die nodig is. Let op: feedback op de zelfevaluatie is niet opgenomen in het schema,omdat de scope voor deze kosten niet van toepassing is.

De getallen in de tabel hebben betrekking op het aantal ingeschatte dagen per soort audit/ toetsing. Als het aantal dagen vermenigvuldigd wordt met het dagtarief van de CI heeft u een goede inschatting van de toetsingskosten voor uw organisatie.

Ervaringen

Uit respect voor de klant'
IMW Breda vertelt in een interview met CIIO over hun keuze voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk en het belang van vakmanschap en professionalisering. Jeroen Berkhout: “We opereren steeds meer als netwerk, met veel andere instellingen. Daarin willen we aantonen dat vakmanschap en professionaliteit bij ons centraal staan en dat we daar scherp op gehouden worden.” Lees het interview met IMW Breda