Nieuwsbericht

Werkbezoek Koningin Máxima aan ’s-Hertogenbosch

14 maart 2023 | 2 minuten lezen

Vandaag bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een werkbezoek aan verschillende projecten van de Gelijke Kansen Community in ’s-Hertogenbosch. Hierin werken gemeente, onderwijs- en kinderopvangorganisaties, sport-, cultuur- en welzijnspartners samen met jongeren én ouders aan gelijke kansen voor alle kinderen. Niet naast elkaar maar mét elkaar, zodat zij ieders kennis en deskundigheid optimaal inzetten. En zodat er geen losstaande acties, maar een samenhangend programma ontwikkeld wordt. Namens Sociaal Werk Nederland was directeur-bestuurder Lex Staal aanwezig.

School, wijk, thuis

Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen. Daar waar zo’n omgeving niet vanzelfsprekend is, wil de Gelijke Kansen Community in ’s-Hertogenbosch meer mogelijk maken. Daarvoor zetten verschillende partners rondom het kind zich iedere dag in: steeds vanuit het perspectief van het kind, en steeds door de verbinding te zoeken tussen school, wijk en thuis. Met concrete projecten en interventies werken zij aan meer gelijke kansen in verschillende wijken van ’s-Hertogenbosch, waaronder de wijk Hambaken waar het werkbezoek plaatsvond. De koningin ging er in gesprek met verschillende community partners, kinderen, jongeren en ouders.

In gesprek en aan de slag
Op Brede Bossche School de Hambaken speelde Koningin Máxima taal- en rekenspellen met kinderen van de kleuterklas. Jonge deelnemers van jeugd- en jongerenwerkorganisatie Hambaken Connect gingen samen met Koningin Máxima aan de slag in een kookworkshop. Ook deelden een aantal moeders van Stichting Hambaken Doet hun visie op de rol van moeders als het gaat om kansengelijkheid en mentaal welzijn. Daarnaast bekeek Koningin Máxima sportactiviteiten van jongeren en de jeugdsportwerkers van PowerUp073.

Kansengelijkheid
Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over kansengelijkheid op landelijk niveau. Ufuk Kâhya, wethouder Talentontwikkeling gemeente ’s-Hertogenbosch: “Het ontwikkelen van talent gaat niet alleen over het aanbieden van goed onderwijs, maar ook over de tijd die een kind buiten school doorbrengt. Dus; de invloed van docenten is belangrijk, die van ouders, vrienden, jongerenwerker, muziekleraar of sportcoach nét zo. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in ’s-Hertogenbosch zich van opstaan tot slapengaan in een fijne en inspirerende omgeving bevinden.”

Lex Staal sloot zich hier van harte bij aan en benadrukte het belang van een sterke sociale basis in wijken en buurten: “Gelijke kansen voor alle kinderen vraagt om een gebiedsgerichte aanpak voor kinderen en ouders in de wijk. Regels en bekostiging moeten meebewegen met wat er nodig is.”