Toetsing

Toetsing

Drie opties
Lidorganisaties kunnen kiezen uit drie opties:

  1. Toetsing door een certificerende instantie (ci)
  2. Toetsing op het Kwaliteitslabel Sociaal Werk in combinatie met HKZ, ISO en (binnenkort) het kwaliteitskader van de NVVK door een certificerende instantie (ci)
    Om het Kwaliteitslabel te kunnen koppelen aan andere keurmerken hebben we crosstabellen gemaakt voor de vergelijking met HKZ en ISO. Onderscheidend voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is de voortdurende focus op vakmanschap.
  3. Intercollegiale toetsing (met minimaal drie lidorganisaties) onder begeleiding van een certificerende instantie.
    Organisaties kunnen in deze variant bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren. De ci begeleidt het proces en toetst uiteindelijk de deelnemende organisaties op de normen van het label.


Gefaseerd toetsen mogelijk (scope)
Toetsing kan in fasen. U kunt beginnen met een beperkte scope en eerst alleen bepaalde organisatieonderdelen toetsen. Op een later moment kunt u datzelfde doen met de overige organisatieonderdelen.

Register en certificaat
Lidorganisaties die met succes zijn getoetst ontvangen het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk (met daarop de getoetste organisatieonderdelen) én krijgen een plek in het Kwaliteitsregister van Sociaal Werk Nederland (zichtbaar in de Hall of Fame) Bovendien mogen ze vanaf dat moment het kwaliteitslogo gebruiken op bijvoorbeeld hun website en hun briefpapier.   

Certificerende instanties (ci’s)
Wilt u worden getoetst? We werken nauw samen met twee certificerende instanties (ci’s): CIIO en LRQA, waarmee een mantelovereenkomst is gesloten, met korting voor onze leden. Wilt u een andere certificerende instantie? Dat kan, mits die certificeerder voldoet aan de voorwaarden die wij stellen aan hun manier van toetsing. Deze voorwaarden zijn te vinden in het document Aan de slag met kwaliteit, te downloaden in het downloadmenu van Kwaliteitslabel. 

CIIO: Pauline Ensing, tel. (06) 5156 6957 of ensing@ciio.nl
LRQA: tel. (010) 899 7300 (optie 1) of info.nl@lrqa.com

Zelfevaluatie
Welke variant u ook kiest: de toetsing begint altijd met het invullen van de zelfevaluatie. De uitkomst daarvan fungeert als nulmeting. Desgewenst kunt u een ci ook vragen om feedback op uw ingevulde zelfevaluatie. 

Meer informatie
Neem contact op met een van onze adviseurs:
Edwin Luttik: luttik@sociaalwerk.nl
Eva Bos: ebos@sociaalwerk.nl

Ervaringen

Primeur: Kwaliteitslabel en NVVK-label tegelijkertijd getoetst
Vier jaar geleden scoorde de Amsterdamse sociaalwerkorganisatie SEZO al een bronzen plak door als derde sociaalwerkorganisatie het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk te behalen. Nu hebben ze zelfs goud: als eerste organisatie combineren ze de (her)toetsing op dit label met die op het label van de NVVK. ‘Dat kan omdat die twee labels veel met elkaar gemeen hebben, dus dat werkt heel efficiënt. Een aanrader voor sociaalwerkorganisaties die schuldhulpverlening in hun pakket hebben.’ Lees hier het hele interview

Drentse sociaalwerkorganisaties als eerste intercollegiaal getoetst
Annelies Möhlmann (directeur-bestuurder Maatschappelijk Welzijn Coevorden): ‘Zo’n toetsing werkt ontwapenend. Je komt bij elkaar over de vloer, je proeft de sfeer, je ziet wat voor mensen er werken. Dat versterkt de samenwerking tussen onze organisaties extra. Ook de gemeente is behoorlijk onder de indruk van onze certificering. Een aanrader? Absoluut!’
Lees het interview over de intercollegiale audit in Drenthe

Minters heeft de primeur: Kwaliteitslabel ook geschikt voor wijkteams
Sociaalwerkorganisatie Minters heeft de landelijke primeur. Voor het eerst zijn wijkteams getoetst aan het nieuwe Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Daarvoor waren een paar kleine aanpassingen nodig, maar vervolgens bleek ook hier de meerwaarde van het label. ’Ongelofelijk dat het is gelukt om in zo korte tijd zo véél werk te verzetten om in aanmerking te komen voor dit label. Dat zegt iets over het vakmanschap, de motivatie en de leerbaarheid van onze professionals,’ aldus Peet Huys, directeur bedrijfsvoering bij Minters.
Lees hier het hele artikel