Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Sociaal werkers maken iedere dag het verschil voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Waardevol werk dat het verdient om gezien en gewaardeerd te worden.

Met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laat je als sociaalwerkorganisatie zien dat je staat voor kwaliteit en continu werkt aan de verbetering van de dienstverlening: aan opdrachtgevers, samenwerkingspartners en bewoners.

Het label is ontwikkeld voor en door de branche, waarbij het vakmanschap van professionals centraal staat. Certificering voor het Kwaliteitslabel geeft inzicht, houdt je alert op de bekwaamheid en prestaties van je mensen en je organisatie, en geeft nuttige adviezen voor verbetering. Het certificeringproces is ten slotte eenvoudig te doorlopen, aan de hand van een helder stappenplan.

Nieuwsgierig geworden? Zet dan nu de eerste stap en:


Meer over het Kwaliteitslabel
Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is een eigenzinnig en eigentijds kwaliteitskeurmerk van en voor het sociaal werk. Het label is eigenzinnig omdat het door de branche zelf is geschreven. Het label is eigentijds omdat de focus ligt op het vakmanschap van medewerkers. Naar buiten toe biedt het je de kans om opdrachtgevers en klanten te laten zien wat uw organisatie waard is. Binnen de eigen organisatie is het een uitgelezen instrument om permanent en op alle niveaus aan kwaliteitsverbetering te werken.

Het keurmerk vóór en dóór de branche
De kracht van dit label is de focus op het vakmanschap van sociaal werkers. Waar andere labels zich beperken tot managementperspectief is dit label vanaf dag één ontwikkeld in nauwe samenwerking met leden. Én met ruime aandacht voor het effect van de dienstverlening op het leven van burgers. Het label peilt de prestaties en de bekwaamheid van een organisatie, en geeft tips voor verbetering. Het spreekt de taal van medewerkers en nodigt hen van harte uit tot reflectie.

De elementen van het Kwaliteitslabel 
Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is een product ‘van eigen bodem’. Het stoelt van a tot z op de gedeelde waarden van sociaalwerkorganisaties. Die waarden zijn opgenomen in de Branchecode Sociaal Werk. Daarnaast bevat het label een set toetsbare normen, ingedeeld in de rubrieken vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. Dat maakt het label prima geschikt voor combinatietoetsingen met andere labels, zoals ISO en HKZ.

Kies je eigen toetsingswijze
Het Kwaliteitslabel kent drie opties voor toetsing:

  • een audit door een externe certificerende instantie (ci)
  • een externe audit in combinatie met toetsing op HKZ, ISO of het kwaliteitskader van de NVVK
  • intercollegiale toetsing (met toetsing door een ci)

Alle toetsingsvormen leiden tot certificering en opname in het Kwaliteitsregister.

Heeft u vragen over het Kwaliteitslabel?

> Neem gerust contact op met Edwin Luttik (06 - 220 73 745) of Eva Bos (06 - 196 64 009)
> Meld je aan voor de eerstvolgende introductie- of verdiepingsbijeenkomst