Kwaliteitslabel

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een eigenzinnig en eigentijds kwaliteitskeurmerk van en voor het sociaal werk. Het label is eigenzinnig omdat het door de branche zelf is geschreven. Het label is eigentijds omdat de focus ligt op het vakmanschap van medewerkers. Naar buiten toe biedt het u de kans opdrachtgevers en klanten te laten zien wat uw organisatie waard is. Binnen de eigen organisatie is het een uitgelezen instrument om permanent en op alle niveaus aan kwaliteitsverbetering te werken.

Het keurmerk vóór en dóór de branche.
De kracht van dit label is de focus op het vakmanschap van sociaal werkers. Waar andere labels zich beperken tot managementperspectief is dit label vanaf dag één ontwikkeld in nauwe samenwerking met leden. Én met ruime aandacht voor het effect van de dienstverlening op het leven van burgers. Het label peilt de prestaties en de bekwaamheid van een organisatie, en geeft tips voor verbetering. Het spreekt de taal van medewerkers en nodigt hen van harte uit tot reflectie.

De elementen van het Kwaliteitslabel 
Het Kwaliteitslabel is een product ‘van eigen bodem’. Het stoelt van a tot z op de gedeelde waarden van sociaalwerkorganisaties. Die waarden zijn opgenomen in de Branchecode Sociaal Werk. Daarnaast bevat het label een set toetsbare normen, ingedeeld in de rubrieken vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. Dat maakt het label prima geschikt voor combinatietoetsingen met andere labels, zoals ISO en HKZ.

Kies uw eigen toetsingswijze
Het Kwaliteitslabel kent drie opties voor toetsing:

  • een audit door een externe certificerende instantie (ci)
  • een externe audit in combinatie met toetsing op HKZ, ISO of het kwaliteitskader van de NVVK
  • intercollegiale toetsing (met toetsing door een ci)

Alle toetsingsvormen leiden tot certificering en opname in het Kwaliteitsregister.

Meer weten?
Heeft u vragen over het Kwaliteitslabel?

> Neem contact op via info@sociaalwerk.nl of bel 030 721 0 721
> Bekijk of er een introductie of verdiepingsbijeenkomst in de planning zit en meld u aan
> Benieuwd naar ervaringen met het kwaliteitslabel? Lees deze onderaan elke kwaliteitslabel pagina.

 

 

Lid wordenContact