Business masterclasses sociaal werk

Business masterclasses sociaal werk

’’Als je geen plan maakt voor jezelf, word je vanzelf het plan van een ander’’

De Business masterclasses sociaal werk: een uniek leertraject van de Hogeschool van Amsterdam en Sociaal Werk Nederland. Speciaal ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, leidinggevenden en managers in sociaal werk. Deelnemers leren vaardigheden op het gebied van programma- & project management, marketing & communicatie en innovatiemanagement en gaan naar huis met een eigen projectplan/business case. 

Het programma is afgestemd op de praktijk en wordt aangeboden inclusief een interactieve leeromgeving, waarbij je jouw plan leert maken en bovenal leert navolgen. In plenaire bijeenkomsten en workshops leer je met en van elkaar. De masterclasses zijn een combinatie van fysieke -en digitale lessen, de digitale lessen bestaan o.a. uit vaardigheidstrainingen, informatie over de lesstof, opdrachten en consultancy.
 

De Business masterclasses sociaal werk worden vormgegeven rond het maken van een projectplan (Program Canvas Model). Dit is tevens het eindproduct waarbinnen de geplande clusteronderwerpen aan bod komen. Het projectplan breidt zich op deze manier steeds meer uit. De drie clusters behandelen de volgende thema’s: 

  • Cluster 1: Management (projectmanagement, innovatiemanagement, financieel management, timemanagement, waarin o.a. aandacht wordt besteed aan KPI’s, PDCA (Plan Do Check Act), assertiviteit en verbeterplan) 

  • Cluster 2: Profileren (marketing en communicatie, tekstschrijven, gesprekstechnieken, klanttevredenheid, onderhandelen etc.) 

  • Cluster 3: de invulling hiervan wordt bepaald na cluster 1 en 2.

Kosten en aanmelden 
Deelnemers kunnen zich per cluster inschrijven; na succesvolle afronding van elk cluster ontvangen zij een certificaat. Na cluster 1 ben je niet verplicht om cluster 2 en 3 te volgen, wel moeten deelnemers eerst cluster 1 hebben gevolgd om in aanmerking te komen voor cluster 2 en 3. De deelnameprijs bedraagt €975 per deelnemer per cluster (inclusief btw, lesmaterialen en catering tijdens de fysieke lessen)

Nog vragen? Neem contact op met Eva Bos via ebos@sociaalwerk.nl