Business Masterclasses Sociaal Werk

Business Masterclasses Sociaal Werk

Meld je hier aan voor de Business Masterclasses Sociaal Werk (cluster 1, najaar 2024)

’’Als je geen plan maakt voor jezelf, word je vanzelf het plan van een ander’’

De Business Masterclasses Sociaal Werk is een uniek leertraject van de Hogeschool van Amsterdam en Sociaal Werk Nederland. Speciaal ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, leidinggevenden en managers in sociaal werk. Deelnemers leren vaardigheden op het gebied van programma- & project management, marketing & communicatie en innovatiemanagement en gaan naar huis met een eigen projectplan/business case.

Het programma is afgestemd op de praktijk en wordt aangeboden inclusief een interactieve leeromgeving, waarbij je jouw plan leert maken en bovenal leert navolgen. In plenaire bijeenkomsten en workshops leer je met en van elkaar. De masterclasses zijn een combinatie van fysieke en digitale lessen. De digitale lessen bestaan o.a. uit vaardigheidstrainingen, informatie over de lesstof, opdrachten en consultancy.

De Business Masterclasses Sociaal Werk is vormgegeven rond het maken van een projectplan (Program Canvas Model). Dit is tevens het eindproduct waarbinnen de geplande clusteronderwerpen aan bod komen. Het projectplan breidt zich op deze manier steeds meer uit. De drie clusters behandelen de volgende thema’s: 

  • Cluster 1: Management (projectmanagement, innovatiemanagement, financieel management, timemanagement, waarin o.a. aandacht wordt besteed aan KPI’s, PDCA (Plan Do Check Act), assertiviteit en verbeterplan) 

  • Cluster 2: Profileren (o.a. marketing en communicatie, tekstschrijven, gesprekstechnieken, klanttevredenheid, onderhandelen) 

  • Cluster 3: de invulling hiervan wordt bepaald na cluster 1 en 2.

Kosten en aanmelden 
Deelnemers kunnen zich per cluster inschrijven; na succesvolle afronding van elk cluster ontvangen zij een certificaat. Na cluster 1 ben je niet verplicht om cluster 2 en 3 te volgen, wel moeten deelnemers eerst cluster 1 hebben gevolgd om in aanmerking te komen voor cluster 2 en 3. De deelnameprijs bedraagt 975 euro per deelnemer per cluster (inclusief btw, lesmaterialen en catering tijdens de fysieke lessen). De studiebelastinguren komen per cluster uit op circa 56 uur, waarvan 28 fysieke lesuren en 28 uur voor teamwerk/zelfstudie/consultancy.

Locatie en data lessen module 1, najaar 2024 
De fysieke lessen vinden plaats bij Sociaal Werk Nederland in Utrecht. 

  • Les 1: vrijdag 20 september, fysiek 

  • Les 2: vrijdag 27 september, fysiek 

  • Les 3: vrijdag 4 oktober, consultancy (online) 

  • Les 4: vrijdag 11 oktober, fysiek 

  • Les 5: vrijdag 18 oktober, consultancy (online) 

  • Les 6: vrijdag 8 november, fysiek (afsluitende presentatie en diploma-uitreiking) 

Meld je hier aan voor de Business Masterclasses Sociaal Werk (cluster 1, najaar 2024)

Heb je vragen? Neem dan contact op met Eva Bos via e-mail.