Publicaties

 

Financiële dienstverlening toen nu en straks

De Hogeschool van Amsterdam heeft het rapport opgesteld, in opdracht van het programma Schouders Eronder, een voormalig samenwerkingsverband van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal...

Cao Sociaal Werk 2023 - 2025

Deze Cao Sociaal Werk heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2025. De in juli gepubliceerde cao-tekst is nu per 9 oktober 2023 aangevuld met enkele technische uitwerkingen en met...

Het nieuwe Kwalificatiedossier Sociaal Werk

Het Kwalificatiedossier (KD) Sociaal Werk, de basis voor de mbo-opleiding, is vorig jaar vernieuwd en speelt nu nog beter in op wat gevraagd wordt in de praktijk van het sociaal werk. Studenten...

Rapport: Sociale kwaliteit voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte

Uit het onderzoek komen een aantal werkzame factoren naar boven die de sociale kwaliteit voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte bevorderen. Kleinschalige informele omgevingen geven...

Onderzoeksrapport ‘Meer overleven dan innoveren’

In dit rapport lees je de resultaten van onderzoek naar de indexering van Wmo-contracten door gemeenten, uitgevoerd door Bureau Bartels in opdracht van Sociaal Werk Nederland. Het onderzoek laat...

Inspiratiebundel Samen werken aan mentale weerbaarheid van jongeren

Samenwerking van jongerenwerk en partners in het sociaal domein en jeugdzorg biedt kansen en is broodnodig. De mentale gezondheid van de jeugd staat onder druk, de wachtlijsten in de jeugdzorg...

Inspiratiegids Succesvol partnerschap

We hebben deze inspiratiegids gemaakt om de dialoog tussen sociaalwerkorganisaties en gemeenten te vergemakkelijken. De gids is gebaseerd op gesprekken met deze partijen en bevat handige...

Pensioenpremieverdeling 2024

In het bijgevoegde document is de door de cao tafel Sociaal Werk vastgestelde pensioenpremieverdeling voor werkgever en werknemer voor 2024 gepubliceerd.

De salaristabel voor ID-werknemers en garantiebanen vanaf 1 januari 2024

De salaristabel voor ID-werknemers en garantiebanen vanaf 1 januari 2024, in verband met de stijging van het wettelijk minimumloon.

Onderzoeksrapport ‘Impact sociaal werk in de wijk’

Investeringen in sociaal werk betalen zich dubbel en dwars terug. Dat is de slotsom van onderzoek van Cigarbox Impact Advisory in vier wijken in Nederland, in opdracht van Sociaal Werk Nederland....