Vrijwillig kinder- en jongerenwerk

Vrijwillig kinder- en jongerenwerk

In opdracht van Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en de Hogeschool van Amsterdam heeft de DSP-groep onderzoek gedaan naar het vrijwillig kinder- en jongerenwerk. In het rapport aandacht voor hoe het vrijwillig kinder- en jongerenwerk eruit ziet, hoeveel organisaties ermee bezig zijn, welke doelgroepen en doelstellingen ze hebben en hoeveel kinderen er worden bereikt.

Wat blijkt: met vaak bescheiden middelen weet het vrijwillig kinder- en jongerenwerk veel (kwetsbare) jonge mensen te bereiken en te betrekken, waarbij zij complementair zijn aan het professionele kinder- en jongerenwerk. Daar ligt de nadruk meer op hulp bij het oplossen van problemen bij kinderen en jongeren in meerdere leefgebieden.

Leden kunnen het rapport gebruiken om het vrijwillig kinder- en jongerenwerk beter voor het voetlicht te brengen bij lokale en landelijke partners. Ook kan het rapport helpen om de dienstverlening verder te verbeteren.