Bestuur

Voorzitter Eric Lemstra

Sinds januari 2012 voorzitter Raad van Bestuur van Xtra, een ondernemende welzijn- en maatschappelijke dienstverleningsorganisatie in de regio Haaglanden, met als missie 'Meedoen en Meetellen'. Sinds 2016 ook met MEE Zuid Holland Noord in haar gelederen. Vanuit zijn ervaring en huidige functie is hij bovendien betrokken bij en lid van diverse lokale, regionale en landelijke bestuurs- of adviesraden. 

Janet ten Hoope

Sinds 2017 directeur-bestuurder van Stichting Halt, een organisatie met een hybride taak rond beginnende jeugdcriminaliteit (zowel repressie als preventie). Halt is een landelijke organisatie, die lokaal in veel gemeenten nauw samenwerkt met o.a. jongerenwerkers en leerplichtambtenaren. Janet is van oorsprong (strafrecht) jurist en heeft jaren gewerkt bij het Openbaar Ministerie in verschillende regio’s en landelijke functies, o.a. als landelijk programmaleider Kwetsbare personen/jeugd, gezin en zeden. In die hoedanigheid had ze veel te maken met de verbinding tussen het justitieel en het sociaal domein.

Irene Domburg

Directeur-bestuurder van Handje helpen, een kleine organisatie voor informele zorg en ondersteuning, met als kerntaak: het langdurig koppelen van vrijwilligers en hbo-stagiaires aan mensen met een beperking. Sinds juni 2015 is ze bestuurslid van Sociaal Werk Nederland.

Arie de Vries

Directeur-bestuurder van Sterker sociaal werk, een brede sociaalwerkorganisatie die ook de sociale wijkteams aanstuurt. Sterker sociaal werk is ontstaan uit een fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk. Zijn organisatie ontwikkelde mede het Kwaliteitslabel Sociaal werk. Sinds juni 2015 is hij lid van het bestuur van Sociaal Werk Nederland.

Tonia Ruybroek

Directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) en Stichting KijkopWelzijn, twee kleine organisaties die werken in BAR-verband (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en staan voor een leefbare gemeente met actieve en participerende bewoners. Ze heeft ervaring als ambtenaar in het sociaal domein en als leidinggevende in het sociaal werk.

Ad van Rijen

Sinds 2015 directeur-bestuurder van Wij Zijn Traverse groep, een brede sociaalwerkorganisatie in West Brabant en Tholen. Daarvoor was hij onder meer adjunct-hoofd Ortho-Pedagogisch Dagcentrum voor verstandelijk beperkte kinderen, en manager, directeur, en voorzitter Raad van Bestuur bij de Stichting Humanitas.

Greet Bouman

Sinds 2014 directeur-bestuurder bij Stimenz, een brede sociaalwerkorganisatie in Apeldoorn en tien omliggende gemeenten. Daarvoor was zij onder meer directeur-bestuurder van Bureau Jeugdzorg Flevoland, directeur van de dienst Samenleving en directeur van de Sociale Dienst van de gemeente Zutphen. Greet was tot mei 2020 voorzitter van het bestuur van Verdiwel en is lid van de Raad van Toezicht van Foenix kringloop en re-integratie.