Sociaal binden: in contact met moeilijk bereikbare groepen

Sociaal binden: In contact met moeilijk bereikbare groepen

Hoe kom je als overheid in contact met moeilijk bereikbare groepen? Dit hebben Sociaal Werk Nederland en Onderzoeksbureau Labyrinth onderzocht door in vijf gemeentes een pilot uit te voeren met de lokale sociaalwerkorganisatie. Het onderzoek is gefinancierd door VWS, naar aanleiding van de coronacrisis. Download de handreiking hier.

De belangrijkste vraag van het onderzoek was: hoe kan de overheid in contact komen met groepen die niet worden bereikt via de reguliere kanalen? Dit is een vraag die breder is dan alleen de coronacrisis. Ook voor bijvoorbeeld preventief gezondheidsonderzoek, gezondheidspreventie, veiligheid, versterken van bestaanszekerheid en veel andere aspecten is het noodzakelijk om continu in contact te zijn met deze specifieke doelgroepen.

Resultaten onderzoek
Het communicatiebeleid van de overheid is niet voor iedereen even effectief. Sociaal werk kan hier een belangrijke rol in spelen, omdat sociaalwerkorganisaties dichtbij mensen en hun leefwereld staan. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek laten zien dat het sociaal werk een belangrijke positie heeft binnen deze opgave:

  • Sluit met informatie en voorzieningen aan op de leefwereld van mensen.
  • Bied informatie informeel aan en benut hiervoor laagdrempelige activiteiten.
  • Investeer in een sterke en duurzame sociale infrastructuur in de wijk.


Als onderdeel van dit project zijn in totaal 5 filmpjes gemaakt. Die bekijk je hier.

Opzet project
Dit project bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder deskresearch naar bestaande onderzoeken, databanken en interviews met onze leden. Ook heeft veldwerkonderzoek plaatsgevonden door Onderzoeksbureau Labyrinth. Daarnaast zijn pilots uitgezet bij verschillende leden. Alle kennis die tijdens het project is opgedaan wordt in een handreiking samengevat. Andere informatie over het project, waaronder verschillende video’s en infographics, worden binnenkort geplaatst op deze pagina.

GALA
De lessen en aanbevelingen uit het project zijn goed in te zetten voor opgaven in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Aan gemeenten en sociaalwerkorganisaties dus de oproep om de resultaten te benutten bij de uitwerking van deze landelijke akkoorden.