Kinder- en jongerenwerk

Kinder- en jongerenwerk

Sociaal Werk Nederland heeft het afgelopen jaar verschillende projecten gedaan voor het kinder- en jongerenwerk. Met deze projecten zijn aanpakken ontwikkeld, onderzoeken gedaan en handreikingen gemaakt waar leden mee aan de slag kunnen om hun werk te positioneren en te verbeteren.

Onderbouwing én optimalisatie
De producten zijn te gebruiken om naar de gemeente inzichtelijk te maken hoe noodzakelijk én economisch verstandig het is om te investeren in het kinder- en jongerenwerk. Verder kunnen leden inspiratie halen uit de verschillende aanpakken, handreikingen en filmpjes om de dienstverlening verder te verbeteren. De toolkit bevat nu kinderwerk, (online) jongerenwerk en het project #samenbloeien. De komende tijd wordt de toolkit uitgebreid met het meidenwerk en het vrijwillig jongerenwerk.

Pamflet kinder- en jongerenwerk werkt
Om leden te helpen bij het profileren van het kinder- en jongerenwerk bij hun gemeente heeft Sociaal Werk Nederland een pamflet gemaakt. In het pamflet een overzicht van de problemen die er spelen en wat we kunnen doen om dit aan te pakken. In de bijlage ook de Infographic Jongerenwerk die Sociaal Werk Nederland in samenwerking met NJI en de HvA ontwikkelde.