KPI-model

KPI-model: inzicht in impact, activiteit en kwaliteit

Om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde en impact van sociaal werk, kunnen sociaalwerkorganisaties het KPI-model inzetten. KPI staat voor kritieke prestatie-indicator (lees hier meer over wat KPI’s precies zijn.) Dit meetinstrument maakt de prestaties van sociaalwerkorganisaties concreet en inzichtelijk en het biedt de mogelijkheid om gericht bij te sturen en zo bij te dragen aan kwaliteitsverbetering. Ook kun je opdrachtgevers beter inzicht geven in de werkelijke impact van projecten en interventies, en zo de continuïteit van projecten en de financiering ervan bevorderen.

Het KPI-model richt zich vooral op het meten en monitoren van effecten van verschillende interventies van een organisatie. KPI’s worden gebruikt om prestaties ten opzichte van een bepaald doel te meten. Je houdt ze in de gaten om te zien wat in je organisatie goed of minder goed gaat. Het KPI-model helpt zo om duurzaam te werken aan kwaliteit en om het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever. Het model is eenvoudig te gebruiken: kies de KPI's die voor jouw organisatie het belangrijkst zijn en registreer die zoveel mogelijk in je eigen systeem. Door je activiteiten te koppelen aan het KPI-model, kan je de effecten ervan volgen. Hierdoor zie je of je de doelen aan het bereiken bent of dat bijsturing nodig is.

Organisaties die werken met een KPI-model worden automatisch gedwongen om na te denken over welke diensten zij concreet leveren, en wat het directe effect van deze diensten is. Om dit effect te kunnen meten wordt data verzameld om te kunnen monitoren of de beoogde effecten gehaald worden.


Bekijk hier het KPI-model
Bekijk hier de handleiding
Bekijk hier de definities
 

Meerwaarde en effectiviteit
Organisaties die werken met een KPI-model worden automatisch gedwongen om na te denken over welke diensten zij concreet leveren, en wat het directe effect van deze diensten is. Om dit effect te kunnen meten wordt data verzameld om te kunnen monitoren of de beoogde effecten gehaald worden. Als bij-effect is de hoop dat het combineren van de data tussen verschillende organisaties veel inzicht geeft in de effectiviteit van sociaal werk, en dus de meerwaarde ervan.

Ontwikkeling
Het KPI-model van Sociaal Werk Nederland is ontwikkeld in samenwerking met leden en externe partijen uit het bedrijfsleven op het gebied van innovatie en het ontwikkelen van KPI-modellen. Een werkgroep van 16 deelnemers heeft in 4 maanden tijd een model ontwikkeld op basis van de 7 leefgebieden van het beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker. Het model is gevalideerd door klankbordgroepen bestaande uit andere leden, gemeentelijke beleidsambtenaren en softwareleveranciers.   

Hebt u vragen over het KPI-model? Neem dan contact op met Eva Bos via ebos@sociaalwerk.nl