KPI-model

KPI-model

Het KPI-model is een tool in ontwikkeling uit het dataprogramma. KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator. Dit meetinstrument maakt de prestaties van het werk van organisaties concreet en inzichtelijk. Lees hier meer over wat KPI’s precies zijn.

Meerwaarde en effectiviteit
Organisaties die werken met een KPI-model worden automatisch gedwongen om na te denken over welke diensten zij concreet leveren, en wat het directe effect van deze diensten is. Om dit effect te kunnen meten wordt data verzameld om te kunnen monitoren of de beoogde effecten gehaald worden. Als bij-effect is de hoop dat het combineren van de data tussen verschillende organisaties veel inzicht geeft in de effectiviteit van sociaal werk, en dus de meerwaarde ervan.

Ontwikkeling
Het KPI-model van Sociaal Werk Nederland is ontwikkeld in samenwerking met leden en externe partijen uit het bedrijfsleven op het gebied van innovatie en het ontwikkelen van KPI-modellen. Een werkgroep van 16 deelnemers heeft in 4 maanden tijd een model ontwikkeld op basis van de 7 leefgebieden van het beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker. Het model is gevalideerd door klankbordgroepen bestaande uit andere leden, gemeentelijke beleidsambtenaren en softwareleveranciers.   

Pilot
Om het KPI-model te testen in de praktijk is een  pilot opgezet. Acht van onze leden testen onder begeleiding van Sociaal Werk Nederland het KPI-model van juni 2021 tot en met december 2021. Het doel van deze pilot is om te leren wat erbij komt kijken om een dergelijk model én een resultaatgerichte mentaliteit in een sociaalwerkorganisatie te implementeren. En uiteraard kunnen we aan de hand van de pilot ook testen of het model standhoudt in de praktijk. De leerpunten die we vaststellen, verzamelen we en gebruiken we om het model verder aan te scherpen en onze dienstverlening te verbeteren. Verder gebruiken we de informatie om de vervolgstappen van het dataprogramma te bepalen. Met deze leerpunten gaan we in februari 2022 aan de slag.

Lid wordenContact