Robuuste rechtsbescherming

Robuuste rechtsbescherming

Het is voor inwoners niet altijd makkelijk om de juiste sociaaljuridische ondersteuning te vinden en hun recht te halen. In het programma Robuuste rechtsbescherming slaan gemeenten en andere (sociaalwerk)organisaties de handen ineen voor passende en laagdrempelige sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning voor iedereen, waar in Nederland je ook woont en wat je situatie ook is.

De organisatie van en de toegang tot sociaaljuridische ondersteuning verschilt per gemeente. Om te voorkomen dat minder zelfredzame inwoners verdwalen tussen uitvoeringsinstanties, zijn er vaak al lokale initiatieven om de toegang tot sociaaljuridische hulp laagdrempeliger en beter, oftewel ‘robuuster’ te maken.Het programma Robuuste rechtsbescherming gaat verder op deze ingeslagen weg.  

Eind 2023 konden we twee mooie producten opleveren, namelijk de handreiking Aan de slag met rechtsbescherming en de Mysterie Module Rechtsbescherming.

Handreiking: Aan de slag met rechtsbescherming
Rechtsbescherming - (sociaal)juridische informatie, advies en ondersteuning - zou er voor iedereen in Nederland moeten zijn. Waar je ook woont en wat je situatie ook is. Maar, niet alle inwoners weten waar zij moeten aankloppen voor die informatie, dat advies en die ondersteuning. De handreiking geeft professionals in de uitvoering, beleidsmedewerkers en leidinggevenden, zowel bij sociaalwerkorganisaties als bij gemeenten, bouwstenen om de toegang tot sociaaljuridische ondersteuning voor alle inwoners te organiseren. 

Naar de handreiking
 

Mysterie Module Rechtsbescherming
Ontrafel de mysteries met je collega's, samenwerkingspartners, gemeente en ontdek hoe robuuste sociaaljuridische ondersteuning wordt aangeboden. Ontdek wat het voor jullie inhoudt aan de hand van alledaagse casussen. Wat gaat goed, wat kan beter of gaat misschien wel mis voor jouw inwoners of professionals? Er zijn verschillende casussen. De Mysterie Module is zowel in kaartvorm als digitaal beschikbaar. 

Naar de Mysterie Module Rechtsbescherming
 

Meer over het programma
Doel
Het programma Robuuste rechtsbescherming heeft als doel om het basisrecht van alle inwoners op onafhankelijke sociaaljuridische ondersteuning en rechtshulp op lokaal niveau te garanderen. Vooral voor inwoners in kwetsbare situaties moet de toegang tot deze hulp laagdrempeliger en beter, oftewel ‘robuuster’ worden. Het perspectief van de inwoner staat hierbij centraal.

Toeslagenschandaal en POK-middelen
Afgelopen jaren verschenen vele rapporten waaruit blijkt dat overheidsdienstverlening onvoldoende aansluit op wat inwoners nodig hebben. Een bekend rapport is ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). In reactie hierop heeft het kabinet Rutte III plannen gemaakt om de publieke dienstverlening fundamenteel te verbeteren en hiervoor geld uitgetrokken. Voor gemeenten is jaarlijks € 150 miljoen beschikbaar, waarvan € 23 - € 25 miljoen voor Robuuste rechtsbescherming.

Lerend netwerk en klankbordgroep
In het lerend netwerk Robuuste rechtsbescherming formuleerde een groep van ruim 20 deelnemers van sociaalwerkorganisaties, gemeenten en landelijke organisaties, zoals het Juridisch Loket, de Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels en de Nationale ombudsman een gezamenlijke ambitie. Ook delen ze delen kennis en inzichten over het bouwen en versterken van een lokaal netwerk voor rechtsbescherming.

In een klankbordgroep geven kritische meedenkers van betrokken organisaties inhoudelijk advies aan het project.

Gezamenlijke ambitie

Laagdrempelige en goede sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning voor iedereen, waar je in Nederland ook woont en wat je situatie ook is.

Iedereen moet kunnen rekenen op passende sociaaljuridische hulp en een overheid die de rechten van haar inwoners beschermt, bijvoorbeeld bij levensgebeurtenissen. Daarvoor is een herkenbaar en onafhankelijk aanbod nodig, dat dichtbij te vinden is. Een persoonlijke aanpak, waarbij mensen zich gehoord en gesteund voelen.

Goede samenwerking tussen gemeenten, sociale en juridische organisaties zorgt ervoor dat je altijd terecht kunt voor de juiste hulp. Het maakt niet uit waar en bij wie je aanklopt. Doel is om problemen te voorkomen en te zoeken naar mensgerichte oplossingen.

 

Project RR lerend netwerk
Het lerend netwerk

Interesse?
Wil je meer weten? Mail dan naar Lineke Lammen, communicatieadviseur.

Sociaal Werk Nederland voert het programma uit samen met penvoerder Divosa. 

Meer informatie
Nieuwsbericht: Enquêtecommissie toeslagenschandaal: Blind voor mens en recht
Nieuwsbericht: handreiking Aan de slag met rechtsbescherming
Nieuwsbericht: Onderzoek: aanbod sociaaljuridische ondersteuning 'een lokettenjungle'
Betere toegang tot sociaaljuridische hulp: wat is er nodig?
Werkbezoek minister Franc Weerwind
Programma Robuuste rechtsbescherming (website Divosa)

Update Robuuste rechtsbescherming maart 2024
Update Robuuste rechtsbescherming februari 2024
Update Robuuste rechtsbescherming december 2023
Update Robusste rechtsbescherming november 2023
Update Robuuste rechtsbescherming september 2023
Update Robuuste rechtsbescherming juni 2023
Update Robuuste rechtsbescherming mei 2023
Update Robuuste rechtsbescherming maart 2023

Teamleden
Sociaal Werk Nederland
Lineke Lammen, communicatieadviseur

Divosa
Nikki Lübeck, programmamanager
Lieke Metzemakers, projectleider 
Pascal Keukeler, projectleider
Margit Timmen, communicatieadviseur


Beeld: Folco Masi via Unsplash