Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van Platform Sociaal Werk Nederland gelden de volgende voorwaarden en huisregels:

 • Platform Sociaal Werk Nederland is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van vakinhoudelijke informatie- en kennis binnen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal werk.
   
 • U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
   
 • U gebruikt het netwerk niet voor commerciële doeleinden.
   
 • U plaatst geen content die discriminerend of kwetsend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst.
   
 • U plaatst geen content waarmee inbreuk gedaan wordt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Sociaal Werk Nederland of derden worden geschonden.
   
 • U plaatst geen content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze huisregels.
   
 • Sociaal Werk Nederland ziet als eigenaar en beheerder van het platform toe op het gebruik door de deelnemers, binnen alle onderdelen en functionaliteiten die Platform Sociaal Werk Nederland biedt. Sociaal Werk Nederland heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik, persoonlijke profielen van deelnemers te verwijderen. Sociaal Werk Nederland zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.