Aan de slag met vakmanschap

Goed vakmanschap is de basis voor goede dienstverlening. Daarom is het belangrijk dat sociaal werkers zich blijven ontwikkelen. Maar hoe kan beroepsontwikkeling ingepast worden in de drukte van je dagelijkse werk? En hoe sluiten ontwikkelactiviteiten aan bij wat er nu en straks gevraagd wordt van jou als professional? In het programma Sociaal Werk Versterkt zijn veel producten ontwikkeld die sociaal werkers ondersteunen en stimuleren hun vakmanschap verder te ontwikkelen. In deze folder zijn alle producten opgenomen. Hieronder volgt een korte omschrijving van de diverse producten aan de hand van 4 thema’s:

  • Wat moet ik weten en kunnen
  • Hoe blijf ik werken aan mijn vakmanschap
  • Wat zijn de normen en waarden van sociaal werkers
  • Wat kan ik leren van inwoners en cliënten

Wat moet ik weten en kunnen

In het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker (welzijn & maatschappelijke dienstverlening) vind je de beroepscompetenties die je nu en in de toekomst nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Er zijn generieke competenties en specifieke competenties per ‘Leefgebied’, op HBO- en MBO-niveau. Voor beide niveaus zijn drie stadia van werkervaring uitgewerkt: startbekwaam, vakbekwaam en vakvolwassen. En vertaald in EVC-standaarden, voor MBO-niveau en HBO-niveau. De standaarden maken werkervaring inzichtelijk en laten zien welke competenties van het beroep je beheerst. Dat is handig bij beroepsregistratie, mogelijke transfers binnen een organisatie of werkgebied of een andere sector.

Het beroepscompetentieprofiel is een mooi vertrekpunt om te blijven werken aan je vakmanschap. Ontdek bijvoorbeeld met de Competentiewijzer in welke competenties jij je verder wilt ontwikkelen. Je kunt daar vervolgens mee aan de slag met de onlinetool Leren in sociaal werk.
 

Deze tool is gericht op leren in en van de praktijk. Lereninsociaalwerk.nl kan individueel ingezet worden voor een persoonlijk ontwikkelplan of voor beroepsregistratie bij Registerplein. Maar er zijn ook voldoende aanknopingspunten om er gezamenlijk als team mee aan de slag te gaan. De tool is met 35 sociaal werkers ontwikkeld. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga dan naar www.lereninsociaalwerk.nl. Wil je een workshop laten organiseren binnen je organisatie, neem dan contact op voor de mogelijkheden. Tenslotte is er ook een folder met informatie voor studenten die in het sociaal werk gaan werken.

Hoe blijf ik werken aan mijn vakmanschap

Sociaal werk is een vak. Beroepsregistratie in het register Sociaal Werkers van Registerplein stimuleert en motiveert je om te blijven werken aan vakmanschap. Het register sluit aan bij je dagelijkse werk en bij de competenties waar je als sociaal werker over moet beschikken. Je kiest ontwikkel- en reflectieactiviteiten die bij jou passen, bijvoorbeeld een webinar, e-learning, podcast, opleiding, actieonderzoek of intervisie. Ben je geregistreerd en kom je voor een ethisch dilemma te staan, dan kunnen de beroepscode én de ethische commissie je daarbij ondersteunen. Meer informatie over (de waarde van) beroepsregistratie in deze animatie en de wegwijzer met veel gestelde vragen. En in 3 stappen aan de slag met je ontwikkeling, lees dan dit artikel met (ook) producten van FCB en MOVisie.

Wat zijn de normen en waarden van sociaal werkers

Wat is nou eigenlijk beroepsethiek? Als sociaal werker sta je soms voor ethisch lastige situaties. Bijvoorbeeld als het gaat om het delen van informatie over een cliënt of inwoner. In dat geval geeft de beroepscode steun. In dit artikel lees je over het hoe en waarom van deze code. Er staat niet in wat je wel of niet moet doen. Maar de normen in de code geven wel richting voor het maken van een afgewogen keuze. Zie ook deze animatie. Ben je geregistreerd in het register Sociaal Werkers bij Registerplein en loop je tegen een ethisch dilemma aan, dan kun je de hulp inroepen van de beroepsethische commissie.

Wat kan ik leren van inwoners en cliënten

Sociaal werk is mensenwerk. Ben je benieuwd wanneer inwoners hulp echt als waarde- en zinvol ervaren en wat je anders zou kunnen doen? Kijk dan naar deze animatie. En probeer eens de methodiek Adviesvangers, want die levert nieuwe inzichten op voor nog beter sociaal werk. Wil je op een laagdrempelige manier inwoners raadplegen, informeren en met hen samen activiteiten opzetten? Met de 10 makkelijk inzetbare werkvormen uit de Participatiewaaier benut je de denk- en doe-kracht van inwoners. Zo kun je op een creatieve manier inwoners raadplegen om vervolgens samen vraagstukken in de wijk aan te pakken.