Trends en thema's

Sociaal werk 'in de buurt' - Onderbouwing, teksten, handige rapporten voor lokale lobby.

Trends en thema's

We stelden een overzichtsartikel samen met de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken, trends en thema’s waar sociaalwerkorganisaties mee te maken hebben. Het staat u vrij om teksten over te nemen voor uw lokale lobbyboodschap. We geven u ook graag enkele rappporten mee voor argumentatie en nadere onderbouwing.

 • Overzichtsartikel
  Gemeenteraadsverkiezingen 2022: profiteer van de nieuwe sociale wind die er sinds kort waait!
  Het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is getiteld ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Een mooi uitgangspunt om het sociaal domein van extra steun en armslag te voorzien. Gemeenten en Divosa vragen in hun propositie het Rijk nadrukkelijk om het sociaal domein niet te beschouwen als een kostenpost, maar als een investeringskans. Dat is nodig om bestaanszekerheid te herstellen, kansengelijkheid te vergroten en gezond leven te stimuleren. Sociaal Werk Nederland onderschrijft deze propositie en trekt hierin samen op met Divosa en VNG. 

  Dat wil niet zeggen dat álle lokale politici dat al inzien. Daarvoor zult u nog het nodige lobbywerk moeten verrichten. Op deze pagina en het daaraan gelinkte overzichtsartikel geven we u hiervoor essentiële munitie. We beschrijven beknopt de belangrijkste trends in het sociaal domein én wat sociaal werk op dat punt te bieden heeft.
  U vindt het artikel hier: Trends, Thema's, Onderbouwing
   
 • De Atlas van Afgehaakt Nederland
  Sociaal Werk Nederland tipt u graag over de Atlas van Afgehaakt Nederland. Deze biedt onderbouwing voor de inzet van sociaal werk als bindmiddel in wijken waar bewoners afgehaakt zijn van de samenleving, of waar dat dreigt te gebeuren. Investeringen in het sociaal domein zijn noodzakelijk om bewoners weer meer aan te haken. De Atlas van Afgehaakt Nederland biedt inspiratie, nieuwe taal, inzichten en concrete kaarten als munitie bij uw lobby richting de gemeenteraadsverkiezingen.
  De Atlas van afgehaakt Nederland