Wat is sociaal werk?

Wat is sociaal werk?

Het sociaal werk ondersteunt mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijks leven, zodat zij (weer) deel uit kunnen maken van de maatschappij. Sociaal werk is een laagdrempelige basisvoorziening in de buurt, die met een lichte vorm van begeleiding inzet op een positieve gezondheid en versterken van de sociale en mentale veerkracht van bewoners en buurten. Met een goed gesprek of een activiteit richt het sociaal werk zich op gemeenschapszin, verbinding met anderen, meedoen, ontstressen en normaliseren. Laagdrempelige aandacht, ondersteuning en hulp op alle dagelijkse levensterreinen in de eigen buurt vermindert stress, voorkomt erger, verlaagt zorg- en andere maatschappelijke kosten. Het voorkomt mede polarisatie, radicalisering en criminalisering.. Het sociaal werk zit overal in Nederland en is in elke gemeente actief.  

Dit is er de richtinggevende definitie van sociaal werk; die van de Internationale Federatie van Sociaal Werkers, kortweg de IFSW:

‘Sociaal werk is een praktijkgericht beroep en een academische discipline die maatschappelijke verandering, sociale cohesie en de emancipatie en zelfstandigheid van mensen bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het sociaal werk. Versterkt door theorieën van sociaal werk, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en relevante lokale kennis, stimuleert het sociaal werk mensen en instituties om uitdagingen in het leven aan te gaan en het welzijn van individu en samenleving te verbeteren’. Bron IFSW.


Wat is een sociaal werker?
Sociaal werker is een verzamelbegrip van verschillende disciplines, rollen en functies. Sociaal werkers kunnen werken als kinder- en jongerenwerker, schuldhulpverleners, opbouw/ buurtwerker, ouderenadvieseur, sociaal raadslid, in de maatschappelijke opvang, als maatschappelijk werker, in de peuteropvang of vluchtelingenwerk. Maar ze werken ook in bedrijven, gevangenis of als buurtteamwerker. 

Sociaal werk in de praktijk
Het sociaal werk is een sociale basisvoorziening 'in de buurt'. Niet voor niks is het vak gekenmerkt als cruciaal beroep. Sociaal werkers zijn de enige professionals die integraal helpen en uitgaan van de hele mens en diens welzijn en veerkracht versterken: rond gezondheid, psychische gesteldheid, financiële situatie, gezin, werk enz.

Het sociaal werk werkt in buurten en het gemeentelijk sociaal domein als partner nauw samen. Met de gemeente, ggz, huisartsen, politie, onderwijs, jeugdzorg enz. 

Wat doen sociaal werkers? Een paar voorbeelden:

  • Sociaal werkers geven hulp, Informatie en advies via websites, steunpunten en vanuit school, bibliotheek, gemeentehuis, buurthuis, wijkteams etc.
  • Ze organiseren activiteiten en ontmoetingsplekken in de wijk (buiten en in buurt-/dorpshuis, buurtkamers) waar bewoners van jong tot oud sociale contacten opdoen, zelf als vrijwilliger meedraaien en hun netwerk bouwen, invulling geven aan hun dagstructuur, hun talenten ontwikkelen en ervaringen delen. Een gemakkelijk benaderbare professional zorgt voor advies, ondersteuning en signalereert vroegtijdig (dreigende) problemen.
  • Contact met bewoners op straat, en signaleren en aanpakken van problemen zoals alcohol, drugs, eenzaamheid, overlast, radicalisering.

Op grond van de dagelijkse praktijk signaleert het sociaal werk ook waar er gaten vallen in de sociale basis en waar misstanden zijn. Dat kaarten we aan bij de overheid en samenwerkingspartners, en we doen voorstellen voor aanpassingen in beleid en regelgeving.

Lid wordenContact