Laatste nieuws

Laatste nieuws van alle thema's

Nieuws |

Uitnodiging webinar: Wat is de kern van Sociaal Werk?

Dit voorjaar verscheen het boek Sociaal werk doordacht, een initiatief van het lectorenplatform Sociaal Werk. De publicatie levert een bijdrage...

Nieuws |

Online congres Waardevolwerk / Werkvolwaarde

Werken aan een arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen.

Nieuws |

De Summer Games 2021 zijn gestart! Aanvraag: indienen voor 21 mei!

Vanaf woensdag 12 mei 2021 kun je een aanvraag doen voor de 2e ronde. Organiseer activiteiten - Voor jongeren van 13 t/m 26 jaar....

Nieuws |

Onderzoek kenniscentrum Sport & Bewegen: welke extra ondersteuning is nodig?

Om te onderzoeken of en zo ja welke behoefte er is aan (extra) kennis en ondersteuning op dit vlak organiseert het Kenniscentrum...

Nieuws |

VWS kijkt naar consequenties versoepelingen voor oa buurthuizen

Sociaal Werk Nederland is in contact met VWS over de gevolgen van de aangekondigde versoepelingen op buurthuizen.

Nieuws |

Breed investeren in een gezonde omgeving - Het is tijd voor een leefstijltransitie

...en dat gaat verder dan een radijsje! Dubbelinterview Marjon Bachra, directeur-bestuurder van JOGG en Eric van der Burg,...

Nieuws |

Afsluitende bijeenkomst van werkgroepen Armoede & Bestaanszekerheid

Sociaal Werk Nederland organiseert op 20 mei een afsluitende bijeenkomst van twee werkgroepen op het thema Armoede en...

Nieuws |

Jaarcongres Sociaal Werk: check de deelsessies en schrijf je in!

De deelsessies en de aanmelding voor de deelsessies staan online. Met keuze uit 15 deelsessies in twee ronden valt er genoeg te...

Nieuws |

Aanbesteden wordt eenvoudiger in het sociaal domein na het schrappen van de emvi-verplichting

Het kabinet heeft eind april ingestemd met het Wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen. 'Goed nieuws voor sociaal werk,'...

Nieuws |

Betreft: regel je WBTR-verplichtingen voor 1 juli a.s.

Op 1 juli aanstaande moet de organisatie voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Dat is over minder dan 2...

Lid worden