Nieuws

Laatste nieuws

Nieuws |

Zet aanpak eenzaamheid in voor een sterke sociale basis

Staatssecretaris Maarten van Oijen presenteerde bij de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid het vervolg-actieprogramma Eén tegen eenzaamheid...

Nieuws |

Aanscherping identiteit en meerwaarde sociaal werkers

In september 2022 zijn twee lezenswaardige publicaties verschenen die bijdragen aan de identiteit en meerwaarde van het sociaal werk: een...

Nieuws |

Voortgang actualisatie functieboek Cao Sociaal Werk

Sociale partners zetten zich in voor een herkenbaar functieboek voor werkgevers en werknemers. Het project om diverse functies uit het huidige...

Nieuws |

Uitnodiging bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk

Op 24 november is hét bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk. Het boordevolle programma is rond en onder andere staatssecretaris Maarten...

Nieuws |

Sociaalwerknederland.nl heeft een nieuwe, geavanceerde zoekmachine

In deze roerige tijden is het fijn om extra houvast te hebben en te vinden wat je zoekt. Dan is het mooi om te horen dat de zoekmachine van...

Nieuws |

Lex Staal te gast in podcast De Eerstelijns met Piet-Hein Peeters

Lex Staal (directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland) is te gast in de podcastserie De toekomst van de eerstelijn. In een gesprek van een...

Nieuws |

Prinsjesdag 2022: wat betekenen de plannen voor sociaal werk?

Vanmiddag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit en heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd met daarin de belangrijkste...

Nieuws |

Toekomstbestendige arbeidsmarkt omvat zorg én welzijn

Actie is geboden om op de korte en lange termijn voldoende goed personeel te hebben. Dit geldt zowel voor zorg en welzijn in de breedte, als...

Nieuws |

Opinie: Naar een echt integraal zorgakkoord

Na intensief overleg tekenden afgelopen vrijdag bijna alle betrokken zorgpartijen het Integraal Zorgakkoord (IZA). Alleen de Landelijke...

Nieuws |

Koopkrachtpakket kabinet: een goede eerste stap

Met een injectie van zo'n 17 miljard euro gaat het kabinet de koopkrachtcrisis met grof geschut te lijf, melden diverse media vanuit de gelekte...