Ledenvoordelen

Ledenvoordelen

Speciaal voor onze leden heeft Sociaal Werk Nederland met een aantal externe partijen voordelige afspraken gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de afspraken en de partijen met wie wij deze afspraken hebben gemaakt. Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Juridische dienstverlening

De Koning Vergouwen Advocaten
Leden van Sociaal Werk Nederland krijgen 10% korting op het standaard uurtarief van De Koning Vergouwen Advocaten in Amsterdam. De medewerkers werken door heel Nederland en treden veelvuldig op als expert voor ondernemers in de Welzijnssector, doorgaans op het gebied van arbeidsrecht, cao-recht en subsidies. De algemene praktijk van De Koning Vergouwen Advocaten bestrijkt de meeste rechtsgebieden: Aanbestedingsrecht, Huurrecht, Faillissementen, Ondernemingsrecht et cetera, zie www.dekoningvergouwen.nl. Wilt u weten wat De Koning Vergouwen Advocaten voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met mr. Charlotte Koopman (020 676 25 00 of koopman@dkva.nl).

Verdonck Klooster en Associates: implementatie AVG (privacy)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. De AVG brengt voor organisaties vergaande verplichtingen mee op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Om onze leden zo veel mogelijk te ondersteunen en voor te bereiden op de AVG zijn we een samenwerking aangegaan met Verdonck, Klooster en Associates (VKA).

We hebben een mantelovereenkomst gesloten zodat u met diverse privacyvraagstukken bij hen terecht kunt. U krijgt via de mantelovereenkomst 15% korting op het reguliere tarief. U kunt hier gebruik van maken door contact op te nemen met mr Marius van Rijswijk van VKA: tel +31(0)79 368 1000 of (06) 3511 8364 of mail: marius.vanrijswijk@vka.nl.

Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering en aanvullende verzekeringen
Onze verzekeringspartner Aon heeft ook dit jaar weer een aantrekkelijk aanbod voor onze leden. Kijk op www.aonverzekeringen.nl/zorg/SociaalWerkNederland om deze collectieve zorgverzekering te ontdekken. Uw werknemers kunnen hier hun premie berekenen en eenvoudig een verzekering afsluiten. Het is tot en met 31 december 2021 mogelijk om over te stappen.

Uitgebreide informatie over de zorgverzekeringen kunt u vinden via www.sociaalwerkverzekeringen.nl. Via deze websites kunnen de werknemers zich ook aanmelden voor de verzekering.

Trainingen

HRM-trainingen (ondersteuning werkgeversfunctie)
Leden van Sociaal Werk Nederland krijgen 10% korting op cursussen, trainingen en adviezen van het HRM College op het gebied van HRM (personeelsmanagement) en arbeidsrecht. De twee actuele onderwerpen waarvoor vanaf 2018 zowel open inschrijving workshops als incompanycursussen worden aangeboden zijn:

 • Goed werkgeverschap bij ‘Nieuw Organiseren: de arbeidsrechtelijke en HRM-aspecten'

 • Hoe geef je goed werkgeverschap vorm nadat je je anders bent gaan organiseren? lees verder 

 • ‘Samensturing in verandering: de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’

 • Hoe organiseer je het samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap zo, dat je samen optrekt, maar recht blijft doen aan de bijzondere plek en rol van ieder?

lees verder 

De open inschrijving workshops worden van 10.00-16.00 uur in Utrecht e.o. gegeven; het maximale aantal deelnemers bedraagt 8. Bij een incompanycursus wordt het aantal deelnemers in overleg bepaald.

Andere thema’s die alleen incompany worden verzorgd zijn: Dossiervorming in arbeidszaken / Goed Werkgeverschap; Medezeggenschap, Reorganisatie (inclusief Fusie & Overname); en Mediation.

Voor meer informatie en aanmelden zie www.hrmcollege.nl of bel 035 - 887 48 35

Arbodiensten

ArboNed
Leden van Sociaal Werk Nederland krijgen 6% korting op de re-integratiedienstverlening van ArboNed (Basis, Flex en Extra). Meld uw lidmaatschapsnummer van Sociaal Werk Nederland bij ArboNed.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van ArboNed  via 030- 299 6444 of info@arboned.nl. Kijk voor meer informatie op www.arboned.nl

Maetis
MaetisArdyn is een landelijke, gecertificeerde arbodienst en onafhankelijk dienstverlener op het gebied van arbodienstverlening, keuringen en advies. MaetisArdyn helpt organisaties bij het optimaliseren van inzetbaarheid van medewerkers.

Voor leden van Sociaal Werk Nederland hebben wij 5% korting toegezegd op de instap-, actief- en comfortpakketten. Voor grotere organisaties die maatwerkoplossingen vragen, hanteren wij een op maat gesneden tarief.

Meer weten? Neem dan contact op met onze MKB-desk via telefoonnummer 088 - 008 89 45, mail naar mkb@maetisardyn.nl of kijk op onze website.

Lidmaatschap MKB
Leden van Sociaal Werk Nederland zijn automatisch lid van ondernemersvereniging MKB-Nederland en:

 • hebben daarmee toegang tot - en kunnen invloed uitoefenen op - organen als de SER en de Stichting van de Arbeid.
 • kunnen meedoen aan innovatieve trajecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de branche.
 • kunnen participeren in MKB-regioraden.
 • ontvangen het MKB-maandblad Ondernemen!

Services voor payroll & HR

ADP
Leden van Sociaal Werk Nederland krijgen 10% korting op de dienstverlening van Automatic Data Processing (ADP), ongeacht welke dienstverlening men kiest. Met de systemen van ADP bent u altijd verzekerd van een betrouwbare en efficiënte oplossing voor uw salarisadministratie en -verwerking. Een gebruiksvriendelijke oplossing, altijd toegang tot uw gegevens via internet, online salariswijzigingen invoeren waar en wanneer u maar wilt en direct online uw wijzigingen terugzien op de loonstrook.

Kijk voor meer informatie over onze oplossingen hier
.

Human Capital Group
Met aantrekkelijke kortingen kunnen leden van Sociaal Werk Nederland gebruik maken van de dienstverlening van Human Capital Group.

De hoogte van de korting is gebaseerd op de totale omzet in een kalenderjaar. Vanaf 2018 zijn wij de volgende staffelkorting overeengekomen:

 • tot € 10.000,00 omzet:  4% korting,
 • € 10.001,00 – € 20.000,00 omzet: 6% korting,
 • € 20.001,00 – € 50.000,00 omzet: 8% korting,
 • € 50.001,00 - € 75.000,00 omzet: 10% korting,
 • > € 75.001,00 omzet: 11% korting.

Toepassen van HR-instrumenten, zoals functiewaardering, (variabele) beloning, beoordeling, performance- of competentiemanagement en coaching en scholing van management en/of medewerkers zijn hier voorbeelden van.

Ook levert Human Capital Group HR-interimcapaciteit.

Sociaal Werk Nederland en Human Capital Group Performance Strategies intensiveren de komende tijd de jarenlange samenwerking. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de initiatieven op het gebied van professionalisering van de HR-functie en een periodiek overleg over ontwikkelingen binnen het werkveld.

Voor meer informatie over het dienstenpakket van Human Capital Group of over de overeengekomen kortingen kunt u contact opnemen met Wilma van Vuuren, 06 11 00 2704 of wvanvuuren@humancapitalgroup.nl.

Raet
Raet ondersteunt en optimaliseert HR-processen. Hierdoor besparen klanten tijd en kosten en hoeven niet meer te investeren in systeem- en applicatiebeheer. 

Raet en Sociaal Werk Nederland hebben voor leden van Sociaal Werk Nederland kortingen afgesproken op HR- en (payroll)-producten en -diensten van Raet. Zo geldt er een korting van 10% op de HR-portal Youforce, als de klant daar schriftelijk om verzoekt en de resterende contractperiode nog tenminste 24 maanden duurt.

Naast de basis-HR-processen ondersteunt Raet Youforce flexibele arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld IKB), performancemanagement (beoordelingscyclus), verzuimmanagement, werving & selectie.

En wilt u nog een stap verder, en de verzorging van het administratieve proces zoveel mogelijk door Raet laten verzorgen ? Dan kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden op  www.raet.nl/hr-services/outsourcing.

Overig

Voordeel bij het aanschaffen van veiligheidsarmband Safelet

Leden van Sociaal Werk Nederland krijgen korting op de aanschaf van de Safelet veiligheidsarmband. Lees het artikel over Safelet. Meer informatie? U kunt contact opnemen met Sabah Oustou van Safelet via 0031(0) 651 90 40 90 of sabah@safelet.com

FilmService 

Sociaalwerk Nederland heeft al geruime tijd een samenwerking met FilmService. FilmService heeft overeenkomsten met de meeste rechthebbenden en distributeurs van films en documentaires in Nederland. Namens deze partijen verstrekt FilmService licenties voor het vertonen van films in het openbaar. Sociaalwerkorganisaties hebben o.a. als doel om het welzijn van kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en mensen met een beperking te verbeteren en te veraangenamen. FilmService kan hier een mooie bijdrage aan leveren. Door films te programmeren, voorziet u uw doelgroep van passend vertier en entertainment. FilmService ontzorgt en kan daarom een verbindende rol spelen tussen leden van Sociaalwerk Nederland en de doelgroep ter plaatse. FilmService denkt graag met u mee. Zo adviseren zij bij programmering en filmselectie. Ook voor specifieke doelgroepen hebben zij filmoplossingen. FilmService beschikt over een uitgebreide filmcatalogus waar u gebruik van kunt maken.

Meer informatie: Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met FilmService via info@filmservice.nl Uiteraard zijn ze ook telefonisch te bereiken via 085-0404700

Videma
Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij geen maatwerkafspraak meer met Videma. De eerder overeengekomen korting komt helaas te vervallen. Voor meer informatie over Videma, de tarieven en de licenties zie www.videma.nl.

Certificerende instellingen (CI) voor toetsing op het Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Sociaal Werk Nederland heeft met 2 CI's mantelovereenkomsten gesloten voor toetsing op het Kwaliteitslabel, te weten: CIIO en Lloyds. Met deze CI's hebben wij afspraken gemaakt m.b.t. evaluatie van de toetsing en van de toepasbaarheid van de kwaliteitsnormen. Zij hanteren een gereduceerd tarief voor toetsing op het Kwaliteitslabel. Op de introductiepagina's van CIIO en Lloyds vindt u het gereduceerde tarief van de betreffende CI en de contactpersonen.

Uitbesteden werkgeverschap
Leden van Sociaal Werk Nederland kunnen een korting van 10% tot 30% krijgen als zij alle zorgen rond het werkgeverschap willen uitbesteden. Het Werkgeversinstituut (WGI) kan alle administratieve en juridische zorgen van het werkgeverschap van de medewerkers uit handen nemen. Hierbij neemt het WGI nieuwe en/of bestaande medewerkers in dienst en detacheert deze vervolgens exclusief naar uw instelling.

In deze constructie heeft u geen omkijken meer naar veel P&O zaken terwijl u wel in de dagelijkse praktijk alle zeggenschap heeft over uw medewerkers.

Het WGI is één van de grootste detacheringsbureaus voor de non-profit sector en is zelf lid van Sociaal Werk Nederland Welzijn &Maatschappelijke Dienstverlening.

Mede omdat het WGI een non-profit instelling is zijn de WGI-tarieven interessant.

Kijk voor meer informatie op www.werkgeversinstituut.nl of neem contact op met Paul de Werd, 010 436 65 55.

Adverteren
Leden van Sociaal Werk Nederland krijgen 15% korting bij adverteren via relevante vacaturesites als Monsterboard.nl en NationaleVacaturebank.nl.

Met het pakket ‘Zorg’ van Adver-Online, gerealiseerd door Captise, kunt u vacatures snel, eenvoudig en voordelig plaatsen. Veel leden maken al gebruik van deze dienst. De korting wordt automatisch berekend over de standaardtarieven. Niet-gebruikers kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen via 023 - 553 03 50 of sales@adver-online.nl.

ICT-support
Vanaf 1 maart 2011 krijgen leden van Sociaal Werk Nederland 10% korting op de dienstverlening van Beheerd.nl. Als u uw automatisering beter en flexibeler wil laten werken en tevens kosten wil besparen, kunt u hier terecht voor netwerkaansluitingen, netwerkbeheer, VOIP Telefonie met hoge besparing op telefoonkosten, flex-werkplekken, vanaf iedere ambulante locatie veilig toegang tot uw data en programma's, internet filtering en dus kostenbesparing door beter beheer, remote back-up van uw belangrijke data, Anti-spam filter. Voor meer informatie of een vrijblijvend advies over de dienstverlening van Beheerd.nl kunt u contact opnemen met de contactpersoon via 088 1000 987.

Stichting Techsoup
Stichting Techsoup helpt non-profitorganisaties zich professioneel uit te rusten met up-to-date technologie. Techsoup bezorgt hen gratis of tegen een zeer lage prijs toegang tot de producten en diensten van grote IT-leveranciers, zoals Microsoft, Symantec, Adobe en Google.

Denkt u bijvoorbeeld dat Google-advertenties u zouden helpen om uw doelen te bereiken? Google doneert u graag Adwords tegoed. Wilt u beter online samenwerken? Denk dat eens aan Office 365 van Microsoft of G suite van Google. Ook dit zou u als donatie kunnen ontvangen. Ook voor uw vrijwilligers!

TechSoup is als onafhankelijke stichting onderdeel van een internationaal netwerk dat wereldwijd meer dan één miljoen goede doelen ondersteunt met technologie. Via Techsoup hebben ruim 9000 Nederlandse non-profitorganisaties gezamenlijk 250.000 licenties ontvangen en meer dan 100 miljoen euro bespaard op hun kosten.

Welke organisaties komen in aanmerking? Het aanbod is bedoeld voor stichtingen en verenigingen met ANBI status of voldoen aan de SBBI eisen. Registreren bij TechSoup is helemaal gratis. Daarbovenop gelden specifieke gunningscriteria per leverancier. Meer informatie.

Binnen 4 werkdagen hoort u van welke donatieprogramma’s u gebruik kunt maken.

De TechSoup Customer Service geeft zo nodig graag uitleg. Neem contact met ons op via info@techSoup.nl.
Aanmelden nieuwsbrief TechSOUP>
Wilt u geïnformeerd worden over het laatste nieuws op het gebied van digitale technologie voor non-profits, evenementen, nieuwe ontwikkelingen en leuke blogs/ artikelen? Registreer u dan op de nieuwsbrief van TechSoup via: AANMELDEN NIEUWSBRIEF

 

Lid wordenContact