Disclaimer

Aansprakelijkheid Sociaal Werk Nederland
Sociaal Werk Nederland besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling en het actualiseren van deze site. Ondanks dat is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Sociaal Werk Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die door derden op de site worden geplaatst. Sociaal Werk Nederland behoudt zich het recht voor om deze bijdragen geheel of gedeeltelijk van de site te verwijderen als deze in strijd zijn met de voor het platform opgestelde huisregels.

Sociaal Werk Nederland heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik, persoonlijke profielen van deelnemers te verwijderen. Sociaal Werk Nederland zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Sociaal Werk Nederland streeft naar een goede toegankelijkheid van het platform en van de daarbij horende aangeboden elektronische diensten. Sociaal Werk Nederland kan echter niet garanderen dat het platform foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van het platform.

Intellectueel eigendom
Alle inhoud van deze pagina's, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Sociaal Werk Nederland.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sociaal Werk Nederland.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze disclaimer kan door Sociaal Werk Nederland worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten en eventuele wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Klachten
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@sociaalwerk.nl.