Meidenwerk

Meidenwerk

Voor de toolkit meidenwerk zijn diverse producten en diensten ontwikkeld die leden kunnen gebruiken om het meidenwerk beter voor het voetlicht te brengen bij lokale en landelijke partners. Ook kunnen de producten helpen om de dienstverlening verder te verbeteren. Onderdeel van het project zijn een infographic en een korte film.

Het meidenwerk is een cruciaal onderdeel van het jongerenwerk. Het doel van het meidenwerk is het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van met name kwetsbare meiden. Dat meidenwerk werkt is ook bewezen: het meidenwerk zet meiden in hun kracht en helpt meiden daadwerkelijk doelen te stellen en zelf vorm te geven aan hun leven. Bekijk hier het hele onderzoek.

De film en de infographic uit deze toolkit kunnen leden gebruiken ter inspiratie en om naar de gemeente toe inzichtelijk te maken hoe noodzakelijk én economisch verstandig het is om te investeren in het meidenwerk.