Nieuwsbericht

25 regiobijeenkomsten VNG over GALA: meld je aan!

26 april 2023 | 2 minuten lezen

Netwerktip! De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) organiseren van maandag 8 mei t/m maandag 19 juni a.s. overal in het land fysieke verdiepingsbijeenkomsten om te ondersteunen bij het GALA-traject. De VNG benadrukt dat sociaalwerk- en welzijnsorganisaties hierbij van harte welkom bij zijn. Uiterlijk 30 september a.s. moeten gemeenten hun integraal plan van aanpak indienen rond het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De VNG heeft aangegeven de meerwaarde en inbreng van het sociaal werk en sociaalwerkorganisaties hierbij graag te zien! De aanmeldroute is wat weerbarstig en lijkt toegespitst op ambtenaren, maar lees daar vooral doorheen en meld je aan bij één van de 25 bijeenkomsten door heen Nederland.

Verdiepingsbijeenkomsten in de GGD-regio's

De in totaal 25 verdiepingsbijeenkomsten vinden plaats in een ochtend of middag en staan in het teken van de ontwikkeling van een integraal plan van aanpak GALA voor 2024-2026, zoveel mogelijk afgestemd op de vraagstukken die in de verschillende regio’s leven. Klik hier voor een actueel overzicht van data, regio's en locaties, van Alkmaar tot Zevenhuizen. Als jouw werkgebied er niet bij lijkt te staan, check dan onder welke GGD-regio je valt. Deelname is gratis.

Programma
Elke bijeenkomst start met een korte schets van de belangrijkste thema's in de regio en actuele ontwikkelingen rondom het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en GALA/SPUK. Vervolgens gaan deelnemers in kleinere groepen in gesprek aan de hand van inspirerende voorbeelden. Daarbij ligt de nadruk op de stappen die gemeenten kunnen zetten om te komen tot een integraal plan van aanpak. Het programma wordt in de weken voor de bijeenkomst afgestemd met de betreffende GGD-en zodat het aansluit op de behoeften van dat moment. Hier ligt een kans om voor sociaalwerkorganisaties om in gesprek te gaan met GGD in de eigen regio.

Aanmelden
Bezoek de website van de VNG voor een actueel overzicht van de locaties, meer informatie en aanmelden. Let op: aanmelden voor de regiobijeenkomsten gaat via de website van MijnVSG. Heb je (nog) geen inloggegevens, dan kun je deze eenvoudig via de website aanvragen.

Nog meer GALA: 17 mei, Inspiratiedag Gezond en actief Leven 
De ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het ministerie van VWS, de VNG, ZN en GGD GHOR Nederland, organiseren samen een dag vol inspiratie in het kader van gezond en actief leven. Tijdens deze bijeenkomst staat de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie centraal. Ook hier is het sociaal werk welkom. Aanmelden kan hier. 

Locatie en tijd

  • Postillion Hotel en Convention Centre, Den Haag
  • Woensdag 17 mei, 10.00 - 17.00 uur

Op de themapagina Landelijke akkoorden en sociaal werk vind je de laatste informatie over de zorgakkoorden, praktische tips en inspirerende praktijkvoorbeelden. Bekijk ook de pagina over GALA/SPUK. Heb je signalen, knelpunten of vragen rond GALA, neem dan contact op met senior adviseur Jennifer Elich.