Landelijke zorgakkoorden

Het kabinet geeft met enkele landelijke akkoorden en programma’s vorm aan de toekomst van (de samenwerking tussen) zorg en sociaal werk: het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de daarmee samenhangende brede specifieke uitkering (SPUK) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Op deze themapagina vind je meer informatie over deze akkoorden, hun onderlinge samenhang en praktische tips en inspiratie om hier als sociaalwerkorganisatie goed op in te spelen.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Ouderen langer thuis dankzij Sociaal arrangeren

Onder de noemer Sterke verhalen presenteren we inspirerende voorbeelden van leden uit het hele land. Dit keer aandacht voor de indrukwekkende...

Nieuws |

Online vragenuurtje over laagdrempelige steunpunten

Onlangs berichtten we over de afspraak in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige...

Nieuws |

Stand van zaken IZA: voortgang Mentale Gezondheidscentra

Ruim een jaar geleden is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) ondertekend door de VNG en diverse zorgpartijen. Sociaal Werk Nederland neemt onder...

Nieuws |

Stand van zaken IZA: realisatie netwerk laagdrempelige steunpunten

In het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten wordt...

Nieuws |

Lex Staal te gast bij BNR Zakendoen

Op dinsdagmiddag 31 oktober jl. was directeur-bestuurder Lex Staal te gast bij BNR Zakendoen, hét zakelijke nieuwsprogramma van de Nederlandse...

Nieuws |

Tussenstand GALA en versterken sociale basis

De integrale plannen van aanpak die gemeenten in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor 30 september 2023 hebben...

Nieuws |

Meld je aan: congres 'Zorg en sociaal: naar een gedeeld verhaal'

Op donderdag 9 november a.s. organiseert Tintengroep in samenwerking met Sociaal Werk Nederland het congres Zorg en sociaal: naar een gedeeld...

Nieuws |

Interessante subsidies rond regionale samenwerking en regioplannen

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt ingezet op regionale samenwerking. Er is een breed ondersteuningsaanbod ontwikkeld voor regionale...

Nieuws |

Commissiedebat IZA: maak werk van een echt integraal akkoord

We zijn één jaar onderweg met het Integraal Zorg Akkoord (IZA). ​Vanmiddag vergadert de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn...

Nieuws |

Bijeenkomst: Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare groepen?Sociaal Werk Nederland en Labyrinth Onderzoek & Advies organiseren een bijeenkomst speciaal voor gemeenten, de rijksoverheid en...