Samenwerken in de wijk

Onze samenleving is individualistischer geworden. Traditionele gemeenschappen vanuit bijvoorbeeld de kerk, familie en buurt zijn grotendeels verdwenen. Veel mensen hebben het druk met hun eigen leven en zorgen, en hebben wat minder oog voor elkaar. Sociaal werk draagt bij aan de sociale verbinding in wijken en buurten. Bijvoorbeeld door laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren waar buurtbewoners elkaar met collectieve activiteiten weer vinden, waar nodig aangevuld met individuele ondersteuning zoals hulp bij schulden. 

Hechte gemeenschappen waarin mensen elkaar kennen en steun kunnen bieden, kunnen bijdragen aan de gewenste normalisering bij medische en psychische problemen bij bewoners. Een bezoek aan de huisarts of ggz waaraan geen medische oorzaak ten grondslag ligt, kan zo worden voorkomen, uitgesteld of leiden tot de inzet van minder kostbare vormen van (in)formele zorg en ondersteuning. Onder meer via concepten als Welzijn op Recept.

Hiervoor is een transformatie nodig in de manier van kijken, denken en doen van (landelijke) partijen in wonen, zorg en welzijn. Het vraagt tijd om elkaar beter te leren kennen, respect voor elkaars deskundigheid, en lef om samen te zoeken naar mogelijkheden die nog niet standaard geregeld zijn. Door het netwerk van sociaalwerkorganisaties te versterken, kunnen we continu van en met elkaar leren. Doel is vanuit onze sector bij te dragen aan de gezamenlijke opgave met diverse partners in wonen, zorg en welzijn, waarbij de vitaliteit en veerkracht van de bewoner en de gemeenschap centraal staan.

Neem voor meer informatie contact op met Truus van Tiggelen. 

Meer informatie Minder informatie

Nieuws

Nieuws |

Bijeenkomst: Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare groepen?


Sociaal Werk Nederland en Labyrith Onderzoek & Advies organiseren een bijeenkomst speciaal voor wethouders en directeuren sociaal...

Nieuws |

Optrekken met PostNL rond eenzaamheid?

PostNL-bezorgers komen dagelijks in dezelfde straten. Als bezorgers zien dat het niet helemaal goed met iemand gaat, dan is het fijn als ze...

Op de agenda

09 nov
Evenement

Congres Zorg en sociaal: naar een gedeeld verhaal

Op donderdag 9 november a.s. organiseren Sociaal Werk Nederland en Tintengroep het congres 'Zorg en sociaal: naar een gedeeld verhaal. Samen voor de beste zorg en ondersteuning' in Hotel Van der Valk in Assen. Welke bijdrage kan sociaal werk...

Blogs

Schots en scheef

Welzijn op recept is in Schotland staand beleid