Vakmanschap

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Meer informatie Minder informatie
Uitgelicht
Nieuws |

Aanscherping identiteit en meerwaarde sociaal werkers

In september 2022 zijn twee lezenswaardige publicaties verschenen die bijdragen aan de identiteit en meerwaarde van het sociaal werk: een...

Nieuws

Nieuws |

Doe mee met de training 'Bestaanszekerheid op orde'

In september start opnieuw de training 'Bestaanszekerheid op orde'. Heb je de vorige keer gemist, dan heb je nu opnieuw de kans de training te...

Nieuws |

Hoeveel investeert jouw organisatie in stages en opleidingen?

VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties waaronder Sociaal Werk Nederland, willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld organisaties...

Op de agenda

06 sep t/m: 13-12-2024
Evenement

Training 'Bestaanszekerheid op orde'

Hoe breng je de bestaanszekerheid van jouw klant op orde? 

Volg de training die wordt georganiseerd door de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). In zes modules worden theorie en casuïstiek met elkaar gecombineerd. De...

Kennisbank

Het nieuwe Kwalificatiedossier Sociaal Werk

Het Kwalificatiedossier (KD) Sociaal Werk, de basis voor de mbo-opleiding, is vorig jaar vernieuwd en speelt nu nog beter in op wat gevraagd wordt in de praktijk van het sociaal werk. Studenten...

Concept-advies van Sociaal Werk Nederland aan de verkenningscommissie Hogere Sociale Studies

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. een externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). Met de bedoeling om...

Blogs

SOCIAAL WERK RENDEERT

Sociaal werk rendeert, is de uitkomst van onderzoek. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op 'wat werkt' . ...

TRANSFORMEREND LEREN BINNEN DE KENNIS EN ONDERZOEKSAGENDA SOCIAAL WERK

De kennis- en onderzoeksagenda die Movisie eind vorig jaar deelde met het werkveld schetst een ‘wenkend...