Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

Blogs

CAO Sociaal Werk: loon tijdens ziekte

Arbeidsongeschikte werknemers hebben recht op doorbetaling van het salaris. Hoeveel salaris dit is, kan per geval...

Kennisbank

De salaristabel voor ID-werknemers en garantiebanen vanaf 1 juli 2022.

De salaristabel voor ID-werknemers en garantiebanen vanaf 1 juli 2022, in verband met de stijging van het wettelijk minimumloon.

Salaristabellen cao 2021 - 2023

Salaristabellen cao 2021 - 2023

Vraag & Antwoord

Doorbetaling ORT tijdens opname verlof

In de CAO tekst staat: een werknemer die structureel onregelmatig werkt ontvangt een onregelmatigheidstoeslag bij opname van verlof dat de werknemer op grond van de CAO krijgt. (artikel 6.12 B-3) Betekent dit dat een werknemer welke volgens rooster vast op zaterdag werkt tijdens verlof op zaterdag...

Reintegratie tweede spoor

Goedemorgen,  In hoofdstuk 7.9 B1 wordt gesproken over 85% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. De eerste bullet legt echter niet specifiek uit wat het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheen zoals opgenomen in een re-integraptieplan inhoudt.  Hebben jullie hier wel eens mee te...

Nieuws

Nieuws |

Subsidie voor werkgevers met medewerkers met langdurige covid klachten

Het kabinet heeft een subsidieregeling voor werkgevers om zorg- en welzijnsmedewerkers die twee jaar na hun COVID-besmetting nog steeds...

Nieuws |

Q&A 1,13% verhoging middeninkomens

De middeninkomens in het Sociaal Werk worden met 1,13% verhoogd. De reden hiervoor is dat de middeninkomens in de zorg achterlopen op die van...

Lid wordenContact