Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

Nieuws

Nieuws |

Sociaal Werk werkt! Jaarbeeld 2022

De inzet van sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en voorkomt vaak dat mensen in de zorg terechtkomen. Ook voorkomt of...

Nieuws |

Bijeenkomst personeelsfunctionarissen (OPOF) op 11 mei

Het OPOF (Overleg voor P&O Functionarissen) is een mooie gelegenheid om P&O- en HRM-collega's uit de branche te ontmoeten. Deze bijeenkomsten...

Op de agenda

11 mei
Evenement

Bijeenkomst personeelsfunctionarissen (OPOF)

Het OPOF is een mooie gelegenheid om P&O- en HRM collega's uit de branche te ontmoeten.

Een uitgebreid programma volgt, maar we kunnen in ieder geval al vertellen dat Astrid Zuidinga, Arbeidsrechtadvocaat bij AWVN een toelichting komt geven...

Kennisbank

Pensioenpremieverdeling 2023

In het bijgevoegde document is de door de cao tafel Sociaal Werk vastgestelde pensioenpremieverdeling voor werkgever en werknemer voor 2023 gepubliceerd.

De salaristabel voor ID-werknemers en garantiebanen vanaf 1 januari 2023

De salaristabel voor ID-werknemers en garantiebanen vanaf 1 januari 2023, in verband met de stijging van het wettelijk minimumloon.

Blogs

CAO Sociaal Werk: loon tijdens ziekte

Arbeidsongeschikte werknemers hebben recht op doorbetaling van het salaris. Hoeveel salaris dit is, kan per geval...

Vraag & Antwoord

Profielfoto van Voogt

Loon 2e ziektejaar en productieve arbeid (re-integratie)

Conform wetgeving geldt voor het 2e ziektejaar een loondoorbetaling van 70%. Wij zijn ons bewust van de aanvullende afspraak in de cao van doorbetaling van 85% wanneer re-integratie activiteiten worden verricht.   Vraag die we hebben is welk percentage loondoorbetaling geldt voor de uren dat een...
Profielfoto van Johan van den Tweel

Consignatievergoeding 6.13 CAO

Ik heb een vraag over de berekening van de consignatievergoeding over een deel van een etmaal: De consignagtievergoeding bedraagt voor elk vol etmaal op maandag tm vrijdag is een uur voor elk vol etmaaal op zaterdag, zondag en feestdagen is twee uur De werknemer ontvangt de compensatie in de...