Armoede en bestaanszekerheid

Sociaal werkers staan dicht bij mensen. Hierdoor zijn ze in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en snel ondersteuning te bieden. Dat is waar mensen in armoede mee geholpen zijn. Het doorbreekt de intergenerationele armoedespiraal en verergering van problematiek. In plaats van curatie – symptoombestrijding met financiële noodsteun en voedselbanken – is in elke wijk een stevige (vroeg)signalerings- en preventieaanpak nodig. Een aanpak waardoor mensen in beeld komen vóórdat problemen uit de hand lopen. Hierdoor neemt ook de instroom in (jeugd)zorg en GGZ af.

Meer informatie Minder informatie

Nieuws

Nieuws |

Nieuw incassostelsel ‘schulden klein houden’ stap dichterbij

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een contourenschets civiele...

Nieuws |

Doe mee met de training 'Bestaanszekerheid op orde'

In september start opnieuw de training 'Bestaanszekerheid op orde'. Heb je de vorige keer gemist, dan heb je nu opnieuw de kans de training te...

Op de agenda

06 sep t/m: 13-12-2024
Evenement

Training 'Bestaanszekerheid op orde'

Hoe breng je de bestaanszekerheid van jouw klant op orde? 

Volg de training die wordt georganiseerd door de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). In zes modules worden theorie en casuïstiek met elkaar gecombineerd. De...

Kennisbank

Financiële dienstverlening toen nu en straks

De Hogeschool van Amsterdam heeft het rapport opgesteld, in opdracht van het programma Schouders Eronder, een voormalig samenwerkingsverband van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal...

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit (2021)

Feiten en cijfers over hun sport- en beweegdeelname

Blogs

Schots en scheef

Welzijn op recept is in Schotland staand beleid

Gezocht: Nationale Opbouwwerker m/v

‘Stop met klagen, hier is geld’. Kort door de bocht is dat wel een beetje mijn afdronk van de Miljoenennota van...