Landelijke zorgakkoorden

Het kabinet geeft met enkele landelijke akkoorden en programma’s vorm aan de toekomst van (de samenwerking tussen) zorg en sociaal werk: het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de daarmee samenhangende brede specifieke uitkering (SPUK) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Op deze themapagina vind je meer informatie over deze akkoorden, hun onderlinge samenhang en praktische tips en inspiratie om hier als sociaalwerkorganisatie goed op in te spelen.

Meer informatie Minder informatie

Laat de zorgakkoorden niet sterven in schoonheid

Zonder reƫle bekostiging en investeringen in het sociaal werk kunnen de doelen uit de landelijke akkoorden...

Kan de politiek het veld nog wel bijbenen?

Het ontbreken van een heldere en vernieuwende visie op zorg en ondersteuning is zorgwekkend

Schots en scheef

Welzijn op recept is in Schotland staand beleid