Landelijke zorgakkoorden

Het kabinet geeft met enkele landelijke akkoorden en programma’s vorm aan de toekomst van (de samenwerking tussen) zorg en sociaal werk: het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de daarmee samenhangende brede specifieke uitkering (SPUK) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Op deze themapagina vind je meer informatie over deze akkoorden, hun onderlinge samenhang en praktische tips en inspiratie om hier als sociaalwerkorganisatie goed op in te spelen.

Meer informatie Minder informatie

Nieuws

Nieuws |

25 regiobijeenkomsten VNG over GALA: meld je aan!

Netwerktip! De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) organiseren van maandag 8 mei t/m maandag 19 juni...