Bedrijfsvoering en effectiviteit

Wijkgericht en domeinoverstijgend werken zijn de sleutels tot het succes van sociaalwerkorganisaties. Om deze kernkwaliteiten tot hun recht te laten komen, is het nodig dat gemeenten een eenvoudig inkoopsysteem hanteren dat daarin ondersteunt. Een systeem dat bijdraagt aan continuïteit en vernieuwing. En dat ruimte biedt voor maatwerk, zodat sociaal werkers gericht kunnen sturen op resultaten voor cliënten. Hierbij is het belangrijk dat gemeenten kiezen voor uitbesteding, omdat dit gemeentelijke belangenverstrengeling voorkomt. En dat ze kiezen voor een integrale aanpak, om domeinoverstijgend werken mogelijk te maken. Ook de keuze voor taak- en gebiedsgerichte contracten is belangrijk, omdat die ruimte bieden om te doen wat nodig is. En als laatste is bekostiging op resultaat cruciaal, want dit geeft sociaal werkers meer vrijheid om hun taken vorm te geven en bij te dragen aan vernieuwing en continuïteit.

Meer informatie Minder informatie
Uitgelicht
Nieuws |

Nieuwe tool geeft meer duidelijkheid over vennootschapsbelastingplicht

Sociaal Werk Nederland organiseert nog een extra bijeenkomst over deze materie.

Nieuws

Nieuws |

Kijk terug: online kennissessie met de VNG over bekostiging

De laatste kennissessie voor de zomer vond plaats op dinsdag 11 juni en ging over de bekostiging van het sociaal domein in de landelijke...

Nieuws |

Kijk terug: online kennissessie landelijke akkoorden

Op woensdag 8 en 22 mei organiseerde Sociaal Werk Nederland online kennissessies voor directeur-bestuurders over de stand van zaken van de...

Kennisbank

Onderzoeksrapport ‘Meer overleven dan innoveren’

In dit rapport lees je de resultaten van onderzoek naar de indexering van Wmo-contracten door gemeenten, uitgevoerd door Bureau Bartels in opdracht van Sociaal Werk Nederland. Het onderzoek laat...

Inspiratiegids Succesvol partnerschap

We hebben deze inspiratiegids gemaakt om de dialoog tussen sociaalwerkorganisaties en gemeenten te vergemakkelijken. De gids is gebaseerd op gesprekken met deze partijen en bevat handige...

Blogs

Laat de zorgakkoorden niet sterven in schoonheid

Zonder reële bekostiging en investeringen in het sociaal werk kunnen de doelen uit de landelijke akkoorden...