Nieuwsbericht

Programma rond voor de inspiratiebijeenkomst: ‘Kwaliteitslabel – gecertificeerd, en dan?’

30 januari 2020 | 3 minuten lezen

Op dinsdagmiddag 11 februari organiseert Sociaal Werk Nederland een inspiratiebijeenkomst over blijvende kwaliteitsverbetering voor (bijna)gecertificeerde leden. Ruim 100 van onze leden zijn imiddels met het label aan de slag, waarvan circa de helft ook al is gecertificeerd. Dus speelt voor steeds meer organisaties de vraag: ‘hoe verder na de certificering?’ 
De meeste gecertificeerde leden zien de audit als eerste stap in een proces van blijvende kwaliteitsverbetering. Maar hoe realiseer je blijvende aandacht voor kwaliteit(sverbetering) in de organisatie? Met deze bijeenkomst willen we voorzien in de behoefte van leden om hierover uitgebreid van gedachten te wisselen. Wat blijken in de praktijk versnellende en belemmerende factoren? Wat zijn slimme tips om het draagvlak verder te vergroten?
Hieronder een toelichting op het programma. 

De verhalen van Versa en Vivenz, én een verhaal over briljante mislukkingen
Twee lidorganisaties vertellen hoe zij met professionals samen aan de slag zijn met vakmanschapsontwikkeling. Vivenz is actief om de vakbekwaamheid van sociaal werkers steeds verder te ontwikkelen en hebben daarvoor speciaal een expertisecentrum sociaal werk ingericht.
Versa - al twee keer gecertificeerd op het label - werkt op basis van het Rijnlands model. Tijdens de bijeenkomst hoort u hoe zij vakmanschap laten leven voor zowel hun gebiedsteams als voor multidisciplinaire teams.
Ten slotte is het woord aan Bas Ruyssenaars van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Hij heeft het nu eens niet over de successen maar focust op de leermomenten. Met als hamvragen: hoe leer je omgaan met risico’s en welk nut hebben mislukkingen?

Workshops
Daarna kunt u in twee ronden twee workshops volgen. Bij het voorbereiden van deze workshops hebben we onder meer gekeken naar de verbeterpunten uit de tientallen certificeringsrapporten.

Workhop 1: doen we het goede?
Een vaak terugkerend verbeterpunt is hoe je inwoners systematisch betrekt bij de uitvoering en evaluatie van sociaal werk. Mooie voorbeelden hiervan zijn opgenomen in de participatiewaaier die in het programma Sociaal Werk Versterkt is ontwikkeld.
Aan de hand van verhalende casussen biedt de workshop ‘Doen we het goede?!’ allereerst een kijkje in de leefwereld van inwoners; ook  gaan we op zoek naar hun plotvragen en onderzoeken we of onze dienstverlening hierbij aansluit. Uiteraard biedt de workshop je handvatten hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan en word je je bewust van de invloed van jouw werk op inwoners. De workshop wordt gegeven door Bas Schepers.

Workshop 2: leren in sociaal werk
Een tweede punt dat vaak terug komt is (beleid gericht op) competentieontwikkeling, waarbij ook invulling van beroepsregistratie en de beroepscode genoemd worden. Op de website www.lereninsociaalwerk.nl  – onderdeel van Sociaal Werk Versterkt – vindt u veel instrumenten om vanuit praktijksituaties met leren en ontwikkelen aan de slag te gaan. In deze workshop laten Desirée Weyburg (betrokken bij de ontwikkeling van de website) en Edwin Luttik (SWN) zien hoe dat werkt.

Programma op een rij
We starten om 13.30 uur bij de Zalen van Zeven, in Utrecht, in de Boothstraat Kerk. Vanaf 13.00 uur staan koffie en thee voor je klaar.
Het programma ziet er als volgt uit: 

13.00 uur          Inloop 
13.30 uur          Welkom door Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland)
13.40 uur          Verhaal van Vivenz over expertisecentrum sociaal werk
14.10 uur          Verhaal van Versa over Rijnlands model en vakmanschapsontwikkeling
14.40 uur          Verhaal van Instituut voor Briljante Mislukkingen
15.10 uur          Korte pauze
15.25 uur          1e ronde workshops
16.10 uur          2e ronde workshops
16.55 uur          Plenaire afsluiting  en borrel

Meld je aan via deze link.

Lid wordenContact