Kwaliteit

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Vakmanschap bepaalt in hoge mate de kwaliteit van sociaal werk. Het zijn immers de sociaal werkers die samen met vrijwilligers het gewenste resultaat moeten realiseren. Een toetsingsinstrument met focus op vakmanschap is daarom onontbeerlijk. Periodieke onafhankelijke toetsing van kwaliteitsnormen met zo’n instrument kan de katalysator vormen voor een proces van doorlopend leren – van professionals én organisaties. Op deze manier wordt gemeenschapsgeld transparant besteed, aan dienstverlening die gericht is op wat kwetsbare mensen echt nodig hebben.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Geef je mening over eigen regie en dialoog in jouw werk

Eigen regie is belangrijk, om met plezier je werk te doen en professioneel je vak te kunnen uitoefenen. Dat betekent in sociaal werk dat je als...

Nieuws |

Beter aanbesteden: ga in dialoog met je gemeente

In het kader van het project Beter aanbesteden organiseert Sociaal Werk Nederland een inspiratiebijeenkomst voor lidorganisaties en gemeenten....

Nieuws |

Meld je aan voor het Jaarcongres Sociaal Werk 2023: NEXT LEVEL!

Op woensdag 24 mei 2023 organiseren Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt! samen voor de vijfde keer het Jaarcongres Sociaal Werk, hét...

Nieuws |

Onderzoek ledentevredenheid: de resultaten op een rij

Een brancheorganisatie als Sociaal Werk Nederland staat of valt met de tevredenheid en betrokkenheid van haar leden. Heel belangrijk dus om die...

Nieuws |

Interview Lex Staal: ‘De sociale basis maak je met elkaar'

De sociale basis is terug van nooit weggeweest. En daarmee óók de moeite om dit begrip concreet te maken. “Iedereen heeft er wel een beeld...

Nieuws |

Vooraankondiging: leertraject sociaal werk i.s.m. Hogeschool van Amsterdam

Beleidsmedewerkers, leidinggevenden en managers opgelet! Samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) presenteert Sociaal Werk Nederland in 2023...

Nieuws |

Gemist? Kijk de Algemene Ledenvergadering terug

Eric Lemstra, voorzitter van Sociaal Werk Nederland en Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa hadden een interessant gesprek over alle Haagse...

Nieuws |

Professionele besluitvorming versterkt vakmanschap

Onlangs organiseerden Sociaal Werk Nederland en Movisie een verdiepingsbijeenkomst over het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Centraal stond...

Nieuws |

Maak de impact van sociaal werk inzichtelijk met KPI-model en Impactkaart

Om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde en impact van sociaal werk kunnen sociaalwerkorganisaties nu twee hulpmiddelen inzetten:...

Nieuws |

Interview Lex Staal: "Met kortlopende contracten kun je eigenlijk niets bereiken"

Preventie is cruciaal om te voorkomen dat duurdere voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015 ingezet moeten worden. Hierin is een...