Nieuwsbericht

Nog niet gedaan? Meld je alsnog aan voor de Benchmark Sociaal Werk

10 april 2024 | 3 minuten lezen

Misschien is het aan je aandacht ontsnapt, maar je hebt nog kans om mee te doen aan de Benchmark Sociaal Werk. Meld je dan uiterlijk maandag 15 april aanstaande aan.


Waarom een Benchmark Sociaal Werk?
Zowel sociaalwerkorganisaties als opdrachtgevers streven naar goede en betaalbare dienstverlening. Maar wat is precies ‘goed’ en ‘betaalbaar’? Inzicht in de kostprijs en effecten (outcome) van dienstverlening is vaak nog beperkt voorhanden, net als gevalideerde en eenduidige kengetallen. Terwijl deze stuurinformatie kan helpen om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren én gesprekken met opdrachtgevers beter, proactiever en meer datagedreven te kunnen voeren.

Lex Staal, directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland:

De financiering van onze sector staat onder druk. Benchmarkgegevens helpen organisatie om te laten zien hoe efficiënt en effectief ze zijn: een stevig instrument naar financiers.

Wat krijg je als je meedoet?

  • Een eigen rapportage met een gedetailleerd inzicht in de opbouw van de bedrijfsvoering, kostprijzen, tarieven en opbrengsten;
  • sectorbrede én specifieke referentiecijfers over verschillende parameters zoals functiemix, personeelskosten, productiviteit, verhouding vast/flexibel, overhead, kostprijzen, tarieven, opbrengsten en financiële positie;
  • concrete adviezen om deze parameters te optimaliseren; en
  • gedeelde kennis, inzichten en best practices.

Daarnaast stelt Berenschot een sectorbeeld op met waardevolle data voor een sterke landelijke positionering van het sociaal werk. En sluiten ze zo goed mogelijk aan bij relevante ontwikkelingen zoals indexering, IZA, GALA en WOZO.

Welzijnskwartier deed afgelopen jaar al mee aan de benchmark. Directeur-bestuurder Gwen Spies: “Nee, niet al onze impact is in harde cijfers uit te drukken. Daarom houden we allemaal zo van een beetje tellen en veel vertellen. Maar als we nog professioneler willen worden en minder een welzijnscalimero willen zijn, moeten we toch echt vaker met de billen bloot. En onszelf ten minste met elkaar vergelijken. Daarom is deze benchmark zo nuttig.”

De waarde én zeggingskracht van de benchmark en de referentiecijfers die daaruit voortkomen, wordt uiteraard groter naarmate meer aanbieders deelnemen.

De kosten
De kosten worden gedragen door alle deelnemers. De deelnamekosten bedragen voor organisaties met een jaaromzet tot 5 miljoen euro bedragen € 3.950. Voor organisaties met een jaaromzet van 5 miljoen of meer bedragen de deelnamekosten € 5.350. Deze bedragen zijn exclusief 21% btw. Vanaf 21 deelnemende organisaties geldt er een korting van 7.5%. Vanaf 41 deelnemende organisaties geldt er een korting van 10%.

Meer informatie en aanmelding
Op de website van Berenschot en in de uitnodigingsbrief onderaan deze pagina vind je meer informatie over het traject en de stappen die worden doorlopen. Inschrijven voor de benchmark kan tot uiterlijk maandag 15 april a.s. via deze link.

De Benchmark Sociaal Werk is ontwikkeld door adviesbureau Berenschot in samenwerking met Sociaal Werk Nederland. Dit instrument helpt om diverse parameters te kaart te brengen, te vergelijken en optimaliseren.

Marvin Hanekamp, managing director bij Berenschot: “In 2023 hebben we samen met een groep van 21 aanbieders van Sociaal Werk én Sociaal Werk Nederland een kostprijsmodel en een daarop gebaseerde benchmark ontwikkeld. Dit maakte het mogelijk om op uniforme wijze kostprijzen te berekenen én te vergelijken. Daarmee was dit het eerste onderzoek dat op dergelijke schaal op een objectieve en eenduidige wijze inzicht geeft in de hoogte en samenstelling van de kostprijzen voor Sociaal werk. Hierdoor kunnen gesprekken met gemeenten over tarieven gevoerd worden op basis van gevalideerde en op het product toegesneden gegevens.”

Inzet is een benchmarkinstrument dat prestaties op het vlak van financiën en kwaliteit duurzaam en eenduidig in kaart brengt. De bedoeling is het instrument in de komende jaren verder door te ontwikkelen en uit te breiden, in lijn met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en het KPI-model die door steeds meer sociaalwerkorganisaties worden gebruikt. Deelnemende organisaties vormen met elkaar een benchmark community, waarin het elkaar kennen, van elkaar leren en elkaar helpen centraal staan.

Neem in geval van vragen contact op met Marvin Hanekamp en Jorine Rabius van Berenschot. Je kunt ook contact opnemen met Marcel Mathijssen, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland.

Klik hier voor meer informatie over het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk of meld je aan voor de introductiebijeenkomst op 4 juni a.s.

Lees ook het nieuwsbericht
Maak de impact van sociaal werk inzichtelijk met KPI-model en Impactkaart.