Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Nieuwsbericht

De Wet arbeidsmarkt in balans, bent u al voorbereid?

Op 21 oktober 2019 geplaatst door

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking, zie hiervoor ook onze reeks aan factsheets (maart – april 2019). Een van de gevolgen van de Wab is dat er een definitie komt van de oproepovereenkomst. Deze definitie brengt met zich dat niet alleen nulurencontracten als oproepovereenkomst worden aangemerkt, maar ook de bij ons in de sector veel gebruikte min-max-contracten.

Als er sprake is van een oproepovereenkomst en als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd dan moet je als werkgever de werknemer binnen een maand na afloop van die 12 maanden een aanbod doen voor een vast aantal uren (schriftelijk of digitaal). Het aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand over de afgelopen 12 maanden.
Indien het aanbod niet wordt gedaan ontstaat er automatisch recht op een loon over het vaste aantal uren dat had moeten worden aangeboden. Wat ook kan is dat je als werkgever besluit om geen aanbod te doen en de arbeidsovereenkomst te laten stoppen.

Dit onderdeel van de wet heeft directe werking vanaf 1 januari 2020. Dat betekent dat er vóór 1 februari 2020 een aanbod moet worden gedaan aan alle medewerkers met een oproepovereenkomst die op dat moment aan die 12-maanden-grens voldoen. Werknemers die korter dan 12 maanden werken op basis van een oproepovereenkomst moeten na het verstrijken van de 12-maanden-grens een aanbod worden gedaan. Houd dit goed in de gaten.

Let wel: niet elke werknemer met een oproepovereenkomst heeft behoefte aan vaste uren. Het is dan ook aan te bevelen om de werknemers te wijzen op de rechten en plichten die horen bij een vaste arbeidsomvang. Een werknemer kan het verplichte aanbod ook naast zich neerleggen. Het is in dat laatste geval aan te raden om dit goed te documenteren.

  • Zie ook de handige checklist van de AWVN in de bijlage.
  • Meer weten over wat de Wab betekent voor uw organisatie? Schrijf u in voor de kennissessie Wet arbeidsmarkt in balans op 5 of 12 november. Zie: hier.
Trefwoorden: oproep, oproepovereenkomst, wab, ww
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten