Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie
Profielfoto van Voogt

Loon 2e ziektejaar en productieve arbeid (re-integratie)

Conform wetgeving geldt voor het 2e ziektejaar een loondoorbetaling van 70%. Wij zijn ons bewust van de aanvullende afspraak in de cao van doorbetaling van 85% wanneer re-integratie activiteiten worden verricht.   Vraag die we hebben is welk percentage loondoorbetaling geldt voor de uren dat een...
Profielfoto van Johan van den Tweel

Consignatievergoeding 6.13 CAO

Ik heb een vraag over de berekening van de consignatievergoeding over een deel van een etmaal: De consignagtievergoeding bedraagt voor elk vol etmaal op maandag tm vrijdag is een uur voor elk vol etmaaal op zaterdag, zondag en feestdagen is twee uur De werknemer ontvangt de compensatie in de...
Profielfoto van Johan van den Tweel

Consignatie vergoeding 6.13 CAO

Ik heb een vraag over de berekening van de consignatievergoeding over een deel van een etmaal: De consignagtievergoeding bedraagt voor elk vol etmaal op maandag tm vrijdag is een uur voor elk vol etmaaal op zaterdag, zondag en feestdagen is twee uur De werknemer ontvangt de compensatie in de...
Profielfoto van Joyce Stooker

Verlofsparen in Eindbod CAO Sociaal Werk 2021-2023

Er wordt aangegeven dat maximaal 100 weken verlof gespaard kunnen worden. Houdt dat in dat het wettelijk verlof niet meer vervalt na 1,5 jaar? Bovenwettelijk verlof en aangekocht verlof blijven staan tot die 100 weken zijn bereikt?
Profielfoto van Christel Molenschot

Hoe werkt langdurig zorgverlof

Indien een werknemer gebruik wenst te maken van langdurig zorgverlof krijgt werknemer 40% van deze uren doorbetaald. Hoeven hier geen verlofuren voor ingeleverd te worden?
Profielfoto van Loes Beerens

Collectiviteitskorting zorgverzekering AON/VGZ

De collectiviteitskorting op de basisverzekering komt per 1-1-23 te vervallen. Voorgaande jaren konden medewerkers gebruik maken van de code van sociaal werk om korting op hun zorgverzekering te krijgen. Zijn er nieuwe prijsafspraken bekend of nieuwe voordelen voor medewerkers waar zij gebruik van kunnen...
Profielfoto van Ferdy Smelt

Loopbaanbudget medewerkers nog niet toereikend bij start opleiding

Dag, binnen onze organisatie zijn er twee medewerkers die graag aan een opleiding starten en deze uit hun loopbaanbudget bekostigen. Echter is bij aangaan van deze studie hun loopbaanbudget nog niet voldoende toereikend.  Wat is jullie advies in deze situatie? Kunnen zij nu het gespaarde budget opnemen...
Profielfoto van Hachimi

SPAWW deelname

Ik kreeg onlangs onderstaand bericht van SPAWW maar ik kan niet zo snel terug vinden of dit ook voor de CAO sociaal werk geldt. Heeft iemand enig idee?   Geachte heer, mevrouw, U neemt deel via een verzamel-cao aan de PAWW-regeling. Hiervoor verzorgt u periodiek de aangifte namens uw...
Profielfoto van Gardien

Ouderschapsverlof

Op het moment dat een medewerker het nieuewe betaald wettelijk ouderschaps verlof opneemt heeft men dan nog recht op 4 weken CAO betaald ouderschapsverlof?