Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie
Profielfoto van Verschuure

Hoe om te gaan met min- en plus uren?

Hi, Op dit moment speelt bij ons een vraagstuk omtrent de min- en plus uren van medewerkers. In de CAO staat hier geloof ik niks van in vermeld en ook hebben wij tot dusver binnen onze organisatie geen 'beleid' hierop. Ik ben daarom benieuwd hoe anderen van jullie hiermee omgaan. Wat doen jullie met...
Profielfoto van van Duijn

Mogen "vrijval middelen" en "bovenwettelijk verlof" worden meegenomen in de werkgeversverklaring?

Ik heb mijn eerste aanvraag voor een werkgeversverklaring gekregen en nu vroeg ik me af of je bij het inkomen ook de bedragen van "vrijval middelen" en "bovenwettelijk verlof" mag meenemen.  Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Bedankt alvast! Met vriendelijke groet, Sandra
Profielfoto van Gardien

telefoonvergoeding

Ik ben benieuwd of er iemand gebruik maakt van een (netto) vergoeding aan medewerkers voor de kosten van mobiele telefoon(kosten). Zo ja, aan welke regels ben ik fiscaal gebonden en welke voorwaarden moet je hangen aan het verstrekken van een vergoeding. 
Profielfoto van Voogt

Loon 2e ziektejaar en productieve arbeid (re-integratie)

Conform wetgeving geldt voor het 2e ziektejaar een loondoorbetaling van 70%. Wij zijn ons bewust van de aanvullende afspraak in de cao van doorbetaling van 85% wanneer re-integratie activiteiten worden verricht.   Vraag die we hebben is welk percentage loondoorbetaling geldt voor de uren dat een...
Profielfoto van Johan van den Tweel

Consignatievergoeding 6.13 CAO

Ik heb een vraag over de berekening van de consignatievergoeding over een deel van een etmaal: De consignagtievergoeding bedraagt voor elk vol etmaal op maandag tm vrijdag is een uur voor elk vol etmaaal op zaterdag, zondag en feestdagen is twee uur De werknemer ontvangt de compensatie in de...
Profielfoto van Johan van den Tweel

Consignatie vergoeding 6.13 CAO

Ik heb een vraag over de berekening van de consignatievergoeding over een deel van een etmaal: De consignagtievergoeding bedraagt voor elk vol etmaal op maandag tm vrijdag is een uur voor elk vol etmaaal op zaterdag, zondag en feestdagen is twee uur De werknemer ontvangt de compensatie in de...
Profielfoto van Joyce Stooker

Verlofsparen in Eindbod CAO Sociaal Werk 2021-2023

Er wordt aangegeven dat maximaal 100 weken verlof gespaard kunnen worden. Houdt dat in dat het wettelijk verlof niet meer vervalt na 1,5 jaar? Bovenwettelijk verlof en aangekocht verlof blijven staan tot die 100 weken zijn bereikt?
Profielfoto van Christel Molenschot

Hoe werkt langdurig zorgverlof

Indien een werknemer gebruik wenst te maken van langdurig zorgverlof krijgt werknemer 40% van deze uren doorbetaald. Hoeven hier geen verlofuren voor ingeleverd te worden?