Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

Wijzigt er door de gewijzigde wetgeving in de regeling ouderschapsverlof in augustus 2022 iets in de cao regeling?

Hoe om te gaan met de gewijzigde wetginving m.b.t. ouderschapsverlof?

Doorbetaling ORT tijdens opname verlof

In de CAO tekst staat: een werknemer die structureel onregelmatig werkt ontvangt een onregelmatigheidstoeslag bij opname van verlof dat de werknemer op grond van de CAO krijgt. (artikel 6.12 B-3) Betekent dit dat een werknemer welke volgens rooster vast op zaterdag werkt tijdens verlof op zaterdag...

Reintegratie tweede spoor

Goedemorgen,  In hoofdstuk 7.9 B1 wordt gesproken over 85% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. De eerste bullet legt echter niet specifiek uit wat het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheen zoals opgenomen in een re-integraptieplan inhoudt.  Hebben jullie hier wel eens mee te...

Verplichte scholing Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Hallo allen, per 1 augustus 2022 gaat de nieuwe wet in (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden). Weet iemand of BBL-trajecten ook onder verplichte scholing valt? Met andere woorden; of het BBL-traject volledig door de werkgever vergoed moet worden n.a.v. de...

Inzet ervaringsdeskundigen in individueel hulpverleningsproces (AMW)

Bij Farent draaien we op dit moment een pilot waarin we onderzoeken wat de meerwaarde is van de inzet van ervaringsdeskundigen in het individuele hulpverleningsproces (AMW) en wat de voorwaarden zijn waaronder deze meerwaarde tot stand komt. We zijn erg benieuwd of andere sociaal werk organisaties...

Loopbaanbudget

Hoe gaan jullie om met loopbaanbudget in verhouding tot scholingsbudget van de organisatie? Zijn er afspraken over wat er vanuit loopbaanbudget moet en wat er vanuit scholingsbudget van de organisatie kan? Of leggen mensen een bepaald percentage van de kosten in vanuit loopbaanbudget en mogen ze de rest...

Demotie

Goedemiddag, Zijn er in de CAO bepalingen opgenomen over demotie? Zelf kom ik hier niets over tegen. Hartelijke groet, Wendy Poortvliet

Overnemen Loopbaanbudget

Goedemiddag, binnenkort start bij ons een nieuwe collega. Zij heeft het verzoek aan ons gedaan om het opgebouwde loopbaanbudget van haar huidige werknemer over te nemen. Dit is wat ons betreft akkoord, maar ik heb dit nog niet eerder aan de hand gehad. Hoe gaat dit in de praktijk? Moeten wij dit...
Lid wordenContact