Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie
Profielfoto van Loes Beerens

Collectiviteitskorting zorgverzekering AON/VGZ

De collectiviteitskorting op de basisverzekering komt per 1-1-23 te vervallen. Voorgaande jaren konden medewerkers gebruik maken van de code van sociaal werk om korting op hun zorgverzekering te krijgen. Zijn er nieuwe prijsafspraken bekend of nieuwe voordelen voor medewerkers waar zij gebruik van kunnen...
Profielfoto van Ferdy Smelt

Loopbaanbudget medewerkers nog niet toereikend bij start opleiding

Dag, binnen onze organisatie zijn er twee medewerkers die graag aan een opleiding starten en deze uit hun loopbaanbudget bekostigen. Echter is bij aangaan van deze studie hun loopbaanbudget nog niet voldoende toereikend.  Wat is jullie advies in deze situatie? Kunnen zij nu het gespaarde budget opnemen...
Profielfoto van Hachimi

SPAWW deelname

Ik kreeg onlangs onderstaand bericht van SPAWW maar ik kan niet zo snel terug vinden of dit ook voor de CAO sociaal werk geldt. Heeft iemand enig idee?   Geachte heer, mevrouw, U neemt deel via een verzamel-cao aan de PAWW-regeling. Hiervoor verzorgt u periodiek de aangifte namens uw...
Profielfoto van Gardien

Ouderschapsverlof

Op het moment dat een medewerker het nieuewe betaald wettelijk ouderschaps verlof opneemt heeft men dan nog recht op 4 weken CAO betaald ouderschapsverlof?
Profielfoto van Annet van Baardewijk

beoordelingsregeling medewerkers

Dag collega's, Wie van jullie werkt met een beoordelingsregeling voor medewerkers? Indien ja, zou ik die misschien ter informatie/orientatie mogen ontvangen? Dank alvast. Annet van Baardewijk.
Profielfoto van Arlette van Sambeek

Transitievergoeding berekening

in het vaste looncomponent IKB zit 0,1% jublieumvergoeding, wordt dit bedrag ook meegenomen voor de berekening van een transitievergoeding?
Profielfoto van Chin A Foeng

Wijzigt er door de gewijzigde wetgeving in de regeling ouderschapsverlof in augustus 2022 iets in de cao regeling?

Hoe om te gaan met de gewijzigde wetginving m.b.t. ouderschapsverlof?
Profielfoto van Diana van den van den Brink

Doorbetaling ORT tijdens opname verlof

In de CAO tekst staat: een werknemer die structureel onregelmatig werkt ontvangt een onregelmatigheidstoeslag bij opname van verlof dat de werknemer op grond van de CAO krijgt. (artikel 6.12 B-3) Betekent dit dat een werknemer welke volgens rooster vast op zaterdag werkt tijdens verlof op zaterdag...
Profielfoto van Wendy Poortvliet

Reintegratie tweede spoor

Goedemorgen,  In hoofdstuk 7.9 B1 wordt gesproken over 85% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. De eerste bullet legt echter niet specifiek uit wat het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheen zoals opgenomen in een re-integraptieplan inhoudt.  Hebben jullie hier wel eens mee te...