Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Subsidie voor werkgevers met medewerkers met langdurige covid klachten

Het kabinet heeft een subsidieregeling voor werkgevers om zorg- en welzijnsmedewerkers die twee jaar na hun COVID-besmetting nog steeds...

Nieuws |

Q&A 1,13% verhoging middeninkomens

De middeninkomens in het Sociaal Werk worden met 1,13% verhoogd. De reden hiervoor is dat de middeninkomens in de zorg achterlopen op die van...

Nieuws |

Medewerkerstevredenheidsonderzoek via een app

Op een moderne manier de medewerkerstevredenheid meten? Dat kan nu met de app Everybody FRANK. Als sociaalwerkorganisatie krijg je nu het...

Nieuws |

Stand van zaken actualisatie functiegebouw

In het cao-akkoord is afgesproken om het functiegebouw van de Cao Sociaal Werk te actualiseren. Het huidige functiegebouw dateert van begin...

Nieuws |

Cao-uitleg Ouderschapsverlofregeling

We merken dat er tijdens de OPOF een misverstand is opgetreden bij de uitleg van het cao-artikel over de vergoeding van het ouderschapsverlof....

Nieuws |

Inloggen DigiD binnenkort alleen met app of sms-controle

Met ingang van 1 oktober 2022 is het niet langer mogelijk om via DigiD met alleen gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen bij de...

Nieuws |

Volledige tekst Cao Sociaal Werk 2021-2023 beschikbaar

Het was nog wel even een worsteling om de afspraken van het nieuwe cao-akkoord op te schrijven in bewoordingen waarin alle partijen zich...

Nieuws |

Internetconsultatie subsidieregeling ‘duurzaam maatschappelijk vastgoed’ geopend

De internetconsultatie van de regeling ‘Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) is geopend. Deze consultatie heeft...

Nieuws |

Gestegen brandstofprijzen en reiskostenvergoeding

Het is niemand ontgaan: de stijgende brandstofprijzen en daarmee oplopende reiskosten. Hoe kunt u als werkgever hiermee omgaan? 

Nieuws |

Hoe zet u gezondheid en vitaliteit in uw bedrijf op de kaart?

Hoe zet u gezondheid en vitaliteit in uw bedrijf op de kaart?

Gezonde, vitale en gemotiveerde werknemers zijn de motor van een...

Lid wordenContact