Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Collectieve zorgverzekering 2023

Ook dit jaar geeft Sociaal Werk Nederland in samenwerking met Aon werkgevers de mogelijkheid hun medewerkers een collectieve zorgverzekering...

Nieuws |

Argumenten voor overeenstemming 1,13% arbeidsmarkttoeslag

Begin dit jaar is overeengekomen dat de middeninkomens in het sociaal werk met 1,13 procent worden verhoogd, omdat de middeninkomens in zorg en...

Nieuws |

Last call: Praat mee over de inzet bij de cao-onderhandelingen

De cao Sociaal Werk eindigt per 1 juli 2023. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe cao en horen graag van onze leden welke...

Nieuws |

Meer (media-)aandacht voor meerwaarde mbo-sociaal werker

De positie van de mbo’er in het sociaal werk moet worden versterkt. Want sociaal werk moet een goede afspiegeling zijn van de samenleving en...

Nieuws |

Voortgang actualisatie functieboek Cao Sociaal Werk

Sociale partners zetten zich in voor een herkenbaar functieboek voor werkgevers en werknemers. Het project om diverse functies uit het huidige...

Nieuws |

Prinsjesdag 2022: wat betekenen de plannen voor sociaal werk?

Vanmiddag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit en heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd met daarin de belangrijkste...

Nieuws |

Toekomstbestendige arbeidsmarkt omvat zorg én welzijn

Actie is geboden om op de korte en lange termijn voldoende goed personeel te hebben. Dit geldt zowel voor zorg en welzijn in de breedte, als...

Nieuws |

Juridische Zaken Online: hoe werkt het ook al weer? Inloggen, tickets en meer

Vorig jaar is het Juridische Zaken Online-systeem vernieuwd, wat betekent dat sindsdien ook de inlog voor alle JZO-abonnementhouders is...

Nieuws |

Subsidie voor werkgevers met medewerkers met langdurige covid klachten

Het kabinet heeft een subsidieregeling voor werkgevers om zorg- en welzijnsmedewerkers die twee jaar na hun COVID-besmetting nog steeds...

Nieuws |

Q&A 1,13% verhoging middeninkomens

De middeninkomens in het Sociaal Werk worden met 1,13% verhoogd. De reden hiervoor is dat de middeninkomens in de zorg achterlopen op die van...