Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Nieuwsoverzicht

De juristen van Sociaal Werk Nederland beantwoorden veelgestelde vragen

De Q&A corona en arbeidszaken is een bundeling van veel gestelde vragen over dit thema. De Q en A wordt regelmatig aangevuld.

226

Massaal thuiswerken brengt nieuwe (psychische) risico’s met zich mee

Om de corona-uitbraak het hoofd te bieden werken zoveel mogelijk mensen thuis. Dat is voor veruit de meeste werkenden in Nederland enorm wennen. Naast alle gezondheidsklachten door het...

117

Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in consultatie

Het concept Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is 19 maart jl. in consultatie gegaan.

275

Twaalf vragen en antwoorden voor arboprofessionals - Dossier Covid-19

Het Coronavirus (COVID-19) roept veel vragen op. Er is een speciale kennisnieuwsbrief beschikbaar voor arboprofessionals.

61

Internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek sociaal domein'

Graag wil ik u wijzen op onderstaande. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij mailen via avg@sociaalwerk.nl Geachte lezer, U ontvangt deze mail omdat u eerder betrokken bent geweest bij het...

25

Update: Het ministerie van SZW heeft een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd (zie de bijlage).

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: De volgende wijzigingen zijn aangebracht: Bij vraag 1.6 is toegevoegd dat het coulanceregime zal gelden tot en met 30 juni 2020. Bij vraag...

50

Werknemersvraag: corona, geannuleerde reis en je vakantie verzetten?

Hoe moet je als werkgever omgaan met werknemers die hun vakantie willen verzetten omdat hun reis is geannuleerd vanwege het coronavirus? Wanneer de vakantie conform de wens van de werknemer is...

256

De nieuwe webpagina Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is live

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de...

56

Principeakkoord over de overgang van peuterspeelzaalmedewerkers naar de Cao Kinderopvang

Sociaal Werk Nederland heeft met partijen in de kinderopvang overleg gevoerd over de overgangsregeling. Op 19 maart is een ledenbijeenkomst waar een besluit wordt genomen over het principeakkoord.

165

Werkgeversadvies coronavirus

Het coronavirus is vastgesteld in Nederland. ArboNed vindt het belangrijk dat werkgevers zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen. Daarom hebben zij een werkgeversadvies coronavirus...

267
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten