Vitaal ouder worden

Er wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale omgeving en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond vitaal en plezierig ouder worden in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormen van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Minister Hugo de Jonge: Bewonersinitiatieven verbeteren de zorg

Terugblik eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht - 17 mei jl.

Nieuws |

Aanpak ouderenmishandeling: stand van zaken

Sinds 2011 krijgt de aanpak van ouderenmishandeling een extra impuls via het Actieplan Ouderen in veilige handen. Er is hard gewerkt om het...

Nieuws |

Factsheet RIVM Preventie ouderen: tijd ontbreekt voor maatwerk

In de meeste gemeenten zijn er activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Dit...

Nieuws |

Onderzoek RIVM naar samenwerking in vroegsignalering ouderen

Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek afgerond naar de samenwerking in vroegsignalering van...

Nieuws |

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties

Kom naar Expeditie Begonia op 10 oktober om de nieuwste woonvariaties te zien; van prille ideeën tot vergevorderde plannen...

Nieuws |

Maatschappelijke Diensttijd: eerste tranche deadline 1 mei

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd informatie

Nieuws |

Sociaal werk en uitvaartzorg werken samen in regio Nieuwe Waterweg

Op het eerste gezicht ligt samenwerking tussen een uitvaartonderneming en een dienstverlener in welzijn niet voor de hand. Maar bij nader...

Nieuws |

Van Rijn: “Met SamenOud goud in handen!”

Staatssecretaris op werkbezoek in Emmen.

Nieuws |

Hogescholen starten experimenten flexibilisering en vraagfinanciering zorg & welzijn

Flexibeler en maatwerk deeltijd onderwijs moet leerweg voor werkenden verkorten

Nieuws |

Gespecialiseerde sociaal werkers nodig voor geïsoleerden

Onderzoeker Anja Machielse: ‘Help ze hun isolement vol te houden.’