Vitaal ouder worden

Er wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale omgeving en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond vitaal en plezierig ouder worden in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormen van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

WOZO werkbezoek in Zwolle: "Verbinden en uitbouwen is de toekomst"

Afgelopen vrijdag 24 mei vond een werkbezoek plaats in Zwolle in het kader van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO)....

Nieuws |

Goed idee om ouderen langer thuis te laten wonen? Vraag subsidie aan

Beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties waarmee ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat...

Nieuws |

Tip: congres over sociale benadering palliatieve zorg

Wil jij je kijk op samenwerken van zorg en sociaal professionals en formeel en informeel ondersteuners verbreden en uitdiepen in één middag?...

Nieuws |

Maatschappelijke dialoog ouder worden: sluit aan bij regiobijeenkomsten

In lijn met de overheidscampagne Praat vandaag over morgen worden dit jaar ook regionale en lokale bijeenkomsten georganiseerd om de dialoog...

Nieuws |

Subsidieoproep: Reablement als preventieve aanpak

Hoe kan reablement bijdragen aan de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen vóórdat zij een zorgvraag hebben? Tussen 8 april en 27 mei a.s....

Nieuws |

Uitkomsten verkenning ‘Samenwerking medisch en sociaal domein’

In landelijke akkoorden als IZA, GALA, WOZO en de Hervormingsagenda Jeugd wordt bepleit om het beroep op zorg te verminderen door een betere...

Nieuws |

Praat vandaag over morgen, ook in de wijk

Je hebt de tv-commercial misschien al langs zien komen: de Rijksoverheid is deze week een campagne gestart om 60-plussers bewust te maken van...

Nieuws |

Meld je aan voor online vragenuurtjes IZA en WOZO

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt er hard gewerkt om de ambities vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen,...

Nieuws |

Oproep: maatschappelijke dialoog ouder worden

In 2024 wordt een reeks bijeenkomsten in het land georganiseerd onder de noemer ‘Krachtig ouder worden: Praat vandaag over morgen’, op...

Nieuws |

Visie eerstelijnszorg 2030: naar hechte wijkverbanden

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen....