Nieuwsbericht

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties

7 mei 2018 | 1 minuut lezen

Kom naar Expeditie Begonia om de nieuwste woonvariaties te zien; van prille ideeën tot vergevorderde plannen en gerealiseerde woonvormen. Voor langer of weer thuis wonen zijn nieuwe tussenvormen nodig: woonvormen die het gat vullen tussen geheel zelfstandig wonen en verblijf in een instelling. Een inclusieve samenleving vraagt om meer variatie in wonen, welzijn en zorg. Prettig wonen - veilig en met contacten en voorzieningen in de buurt - is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor de vierde keer Expeditie Begonia. Zet de datum in uw agenda of meld u alvast aan!

Versterken van sociale netwerken
Dit jaar staat het versterken van sociale netwerken centraal. Hoe kunnen woonvormen bijdragen aan het in stand houden of uitbouwen van het netwerk van burgers? Bij het langer thuis of opnieuw thuis wonen is het hebben van een kring aan familieleden, vrienden, professionals, vrijwilligers, buren van groot belang. Om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen, om participatie te stimuleren, zodat mensen zo prettig mogelijk kunnen wonen in de wijk. Dit vraagt om de juiste infrastructuur: voorzieningen in de nabijheid, plekken om elkaar te ontmoeten, mogelijkheden om mee te doen. Met Expeditie Begonia op weg naar een inclusieve samenleving

In een afwisselend programma maakt u kennis met woonvormen die ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek in staat stellen comfortabel te wonen met zorg nabij. Met inspirerende sprekers, projectpresentaties en verdiepende colleges.

Klik hier voor meer informatie.