Nieuwsbericht

Minister Hugo de Jonge: Bewonersinitiatieven verbeteren de zorg

25 mei 2018 | 2 minuten lezen

Opsteker voor alle buurtinitiatieven, -collectieven, wijk- of dorpscoöperaties en andere vormen van gemeenschapskracht: de noodzaak is er, dat wordt erkend! Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is blij met deze beweging. ‘Hier moet je wel enthousiast van worden’, zei hij op 17 mei tijdens de 1e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht in Stadion Galgenwaard te Utrecht.

Randvoorwaarde: samenwerken in de buurt
Sociaal Werk Nederland volgt met belangstelling dit initiatief dat voorkomt uit de beweging van bewonersinitiateven Zorg voor elkaar. Sociaal Werk Nederland bevordert samenwerking in wijken tussen (actieve) bewoners en alle denkbare initiatieven en organisaties in de sociale lokale basis. Onderzoek en ervaring toont glashard aan dat een randvoorwaarde voor duurzame bewonersinitiateven zit in die lokale samenwerking tussen de bewoners, maatschappelijke organisaties, en gemeente.

De Universiteit voor Humanistiek onderzoekt samen met Vereniging NOV hoe vrijwilligers en bewoners(organisaties) invulling en uitvoering geven aan hun nieuwe rol. De voorlopige resultaten zijn nu gepubliceerd in de tussenrapportage Aan de andere kant van de schutting. De onderzoekers concluderen dat vrijwilligersorganisaties een enorme druk ervaren, omdat zij een groter aantal en complexere hulpvragen ontvangen. Hulpvragen die voorheen door professionals in de zorg en welzijn werden opgepakt, komen nu bij vrijwilligersorganisaties terecht.

Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam laat zien dat taken echt overlaten aan vrijwilligers en bewoners  alleen mogelijk is wanneer er voldoende ervaren en ter zake kundige vrijwilligers en bewoners beschikbaar zijn, die persoonlijk redelijk stabiel en gezond zijn, en een sterke buurtbinding en veel tijd hebben. Bovendien moet er altijd een professional op afroep beschikbaar zijn.

De Jonge prees tijdens de Dialoogdag de creativiteit en originaliteit van bewonersinitiatieven. 'Deze beweging is niet meer te stoppen en de zorg wordt er beter van door het eigenaarschap dat erbij hoort', aldus de minister. De Jonge wil af van 'top-down' mechanismen - vanuit de overheid regels opleggen - maar andersom: meer aansluiten op de behoeften, die per wijk verschillend zijn. Kernvraag is of de zorg werkt op de vierkante meter van de wijk. Is er nog sprake van een samenleving in de wijk?

De minister kreegt het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen van NL Zorgt Voor Elkaar met een inventarisatie  van de behoeften, knelpunten en successen overal in het land: Hoe kan het makkelijker? Ongeacht de diensten die het bewonersinitiatief aanbiedt, ervaart 50% tot 60% van de bewonersinitiatieven minimaal één groot tot zeer groot knelpunt ten aanzien van wet- en regelgeving, financiën, samenwerking met de gemeente of met aanbieders van zorg en ondersteuning. De grootste uitdaging: zie de waarde van burgerinitiatieven en beschouw deze nieuwe organisaties als volwaardige partners. De minister heeft toegezegd met het actieprogramma aan de slag te gaan, samen met bewonersinitiatieven en gemeenten.

Filmpje met de bijdrage van de minister ; sfeerimpressie van de bijeenkomst; bijdragen (wetenschappelijk en vanuit de praktijk) aan de 1e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht. en zie hier de  Primeurs